HOB/OP/2020/18 - Lector ‘debiteuren- en crediteurenbeheer’, ‘trends bedrijfseconomie’, ‘verkenning werkveld’ en stagecoördinatie voor het graduaat in de Accounting administration, Leuven (70%)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
Eenheid Oost-Brabant
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
70% (dit percentage kan opsplitsbaar toegewezen wo
Duur:
Van 1/09/2019 tot en met 30/09/2020
Details

Taakomschrijving

Ben jij een boekhouder of accountant met een hart voor onderwijs?

Heb je de voorbije jaren heel wat ervaring opgedaan in het werkveld als boekhouder of accountant? Heb je een hart voor het onderwijs en zou je je expertise graag doorgeven aan onze graduaatsstudenten? Kan jij studenten boeien door doorleefd en activerend onderwijs? Heb je ruime connecties in het werkveld en bemiddelingsskills om studenten aan stageplaatsen te helpen? Schrikt de administratieve en coachende opvolging van het stageproces jou niet af?
Dan ben jij de lector die we zoeken!

Wat kan jij voor ons betekenen?

Als lector in de graduaatsopleiding Accounting administration in Leuven zal je in het dag- als het avondtraject instaan voor volgende vakken (samen 50%):
-      Debiteuren- en crediteurenbeheer
-
      Trends bedrijfseconomie
-      Verkenning van het werkveld

Je zet je domeinspecifieke vakkennis in om de diverse groep graduaatsstudenten hierin de nodige expertise bij te brengen. Door je enthousiaste en activerende manier van lesgeven hangen de studenten aan je lippen, en je kan putten uit een box van onderwijsmethodieken om voor gevarieerd en aantrekkelijk onderwijs te zorgen. Je ontwikkelt leermaterialen en onderhoudt de digitale cursus. Je werkt aan betrouwbare en valide evaluaties en neemt de bijhorende administratieve taken met de glimlach op. In de trendsvakken kan je echt je ei kwijt en inspelen op de meest recente innovaties in de sector.

Moet je dit alleen doen? Nee! We verwelkomen jou in een warm en enthousiast team dat samen de uitdagingen van het graduaatsonderwijs aangaat. Daarbij overleg je met je vakcollega’s in Diest en Brussel over de invulling en aanpak van je vakken.

Daarnaast ben je stagecoördinator voor de opleiding: je volgt het stageproces van de studenten op van a tot z, bereidt dit proces voor en leidt het in goede banen. Je communiceert helder over de afspraken en procedures naar studenten, collega’s en het werkveld. Je zorgt voor de administratieve opvolging (in de stagedatabank) en de evaluatie en bijsturing van het proces. Je doet dit samen met de stagebegeleiders. Je onderhoudt intensief de nodige werkveldcontacten en zorgt mee voor een aantrekkelijke uitstraling van de opleiding naar het werkveld toe!

Dit takenpakket kan opsplitsbaar toegewezen worden.

Wie zijn wij?

De Erasmushogeschool Brussel is een pluralistische hogeschool met 6500 studenten in een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. We bieden je een boeiende en afwisselende job met de nodige autonomie en flexibiliteit. We streven naar een sterke individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Deze waarden zijn verankerd in onze humanistische missie en visie en worden weerspiegeld binnen de hele hogeschool. We verwachten van toekomstige collega’s dat ze onze missie, visie en waarden onderschrijven.

 


Profiel

 • Coachende houding je bekijkt elk van onze studenten als een individu. Je begeleidt en inspireert hen om het beste uit zichzelf te halen.
 •  Vakexpertje beschikt over de nodige vakkennis en blijft jezelf bijscholen in je vakgebied. Door je grote betrokkenheid bij het werkveld blijf je van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte. Via je netwerk hou je een vinger aan de pols.
 •  Didactische duizendpootje selecteert, verwerkt en integreert relevante vakinformatie in je lessen. Je brengt op een bevattelijke en enthousiaste manier de vakinhoud over, formuleert haalbare maar uitdagende leerdoelen, bepaalt de relevante leermiddelen en didactische werkvormen. Je ontwerpt doordachte evaluaties passend bij de doelstellingen. Je volgt het didactisch traject, het eerste jaar krijg je hierbij de nodige ondersteuning. Je houdt hierbij altijd de doelgroep van de praktijkgerichte graduaatsstudent voor ogen.
 •  Tonnen engagement – je toont een groot engagement naar de opleiding en je team. Dit betekent onder andere dat je in drukke periodes een tandje bijsteekt, actief meedenkt en feedback geeft bij vakgroepsvergaderingen, de handen uit de mouwen steekt om te zorgen voor een goede visitatie, ... Je respecteert afgesproken deadlines en neemt de bijkomende taken op zoals overeen gekomen in de functiebeschrijving.
 •  Jij versterkt het team – je stelt je flexibel op en werkt goed samen met je collega’s. Je vindt het geen probleem om in noodgevallen en binnen je mogelijkheden, lessen van collega’s over te nemen. Je draagt je steentje bij aan de visie en het concept van de opleiding. Je denkt mee na over verbeterkansen en opportuniteiten. Je overlegt indien nodig met je collega’s in Diest en Brussel.
 •  Een groot en stevig web – je bent een geboren netwerker en brengt waardevolle werkveldcontacten mee vanuit je jobervaring. Zo zorg je er mee voor dat elke student aan een uitdagende werkveldervaring geraakt. Indien nodig bemiddel je professioneel en verbindend tussen werkveldpartners en studenten.
 • Straf in administratie en coördinatie je laat je niet afschrikken door administratieve procedures en kan deze ook kritisch bekijken en bijsturen. Je communiceert helder naar studenten en werkveldpartners en bewaakt dat ze zich houden aan de afspraken en deadlines. Je betrekt je collega’s (stagebegeleiders) waar nodig en levert de nodige algemene documenten, sjablonen en informatie aan. Je kan je snel inwerken in een nieuwe (stage)databank en deze mee op maat van je opleiding inrichten.

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een masterdiploma.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving.

Salarisschaal

 • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 502, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
 • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
 • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en een fietsvergoeding
 • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen


Opmerkingen

Concreet
Functie: Statutair tijdelijk vacant
Departement: Eenheid Oost-Brabant
Aard tewerkstelling: Lector
Vereist niveau: Master
Volume: 70% (dit percentage kan opsplitsbaar toegewezen worden) 
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: 01/09/2019 tot 30/09/2020
Afsluitdatum: 15/08/2019

Overtuigd?
Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 15/08/2019 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor deze vacature staat dit gepland in de tweede helft van augustus. Hou hier alvast rekening mee in je agenda.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heb je vragen over de inhoud van de functie, dan kan je contact opnemen met Tom Haegemans, opleidingshoofd – tom.haegemans@ehb.be.
Heb je administratieve (technische) vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Jurgen Stesmans
E-mail: Jurgen.Stesmans@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2019

Datum interview: 19/08/2019 (in de week van)

Indiensttreding: 01/09/2019