EDU/2020/OP/15 en EDU/2020/OP/16 - extern - Kwaliteitszorgcoördinator en studentenombuds binnen het departement Onderwijs & Pedagogie, Diest en Leuven (50%)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
Onderwijs & Pedagogie
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
Van 01/09/2019 tot en met 30/09/2020
Details

Taakomschrijving

Wat verwachten we van jou als kwaliteitszorgcoördinator

Ben je begaan met de onderwijskwaliteit van opleidingen ? Ben je iemand die graag kwaliteitsprocessen in gang zet, de uitvoering bewaakt en teams hierbij coacht? Ben je communicatief sterk en durf je interne en externe stakeholders stimuleren tot een kritische analyse van de opleidingskwaliteit? Kan je beleidsmatig denken en bestuurlijke processen mee optimaliseren? Ben je niet bang voor data-analyse om de input van kwaliteitsinstrumenten om te zetten in duidelijke conclusies en actiepunten? Je ziet er niet tegenop om de nodige zaken digitaal en administratief te registreren in de gepaste tools? Kan je goed organiseren en planmatig werken, zowel individueel als in team?
Dan ben jij de persoon die we zoeken als kwaliteitszorgcoördinator voor onze opleidingen in Leuven en Diest!
Als kwaliteitszorgcoördinator ondersteun je het diensthoofd en de opleidingshoofden van de Verkorte Educatieve Bachelor voor Secundair Onderwijs en de Educatieve Graduaatsopleiding voor Secundair onderwijs (hierna: VOEG) bij het stimuleren van een kwaliteitscultuur. Tevens ondersteun je de hogeschool bij de uitwerking en implementatie van het kwaliteitszorg- en borgingsbeleid (de Regie). Je bereidt de hogeschool en haar opleidingen mee voor op de toekomstige instellingsreview, rekening houdend met de algemene strategie van de hogeschool en het kwaliteitsbeleidsplan.
·    Je stimuleert en ondersteunt actief de kwaliteitscultuur binnen VOEG en hanteert hierbij steeds de PDCA-cyclus.
·    Je ondersteunt het diensthoofd en de opleidingshoofden in de beleidsvorming, - evaluatie en -opvolging (kwaliteitszorginstrumenten, beleids- en jaaractieplannen, digitaal opleidingsplan).
·    Je ondersteunt het diensthoofd en de opleidingshoofden in het kwaliteitsvol uitbouwen van de opleidingen via de uitwerking van de Regie (dialoog met stakeholders, rapporten en analyses maken en opvolgen, benchmarking, analyse van indicatoren, data, trendgegevens, streefcijfers, …).
·    Je bereidt samen met de opleidingshoofden en het team de visitatie van de nieuwe opleidingen voor. Je organiseert per opleiding (en samen met je collega kwaliteitszorg in Brussel) cyclisch een EFQM-teamreflectie, midterm review en peer review en bewaakt de opvolging van de verbetersuggesties.
·    Je geeft mee vorm aan het kwaliteitsbeleid van EhB. Je volgt de ontwikkelingen in het kader van interne en externe kwaliteitszorg op de voet en gebruikt deze om het kwaliteitszorgbeleid binnen de hogeschool en het departement vorm te geven.
·    Je bent lid van de hogeschoolbrede overlegorganen m.b.t. kwaliteitszorg. Je zorgt voor een vlotte informatiedoorstroom tussen het departement en de dienst kwaliteitszorg. Je volgt de actiepunten van de stuurgroep kwaliteitszorg op binnen je eigen opleidingen. Je deelt best practices uit VOEG met collega’s van de stuurgroep kwaliteitszorg.
·    Je draagt bij aan de uitwerking, evaluatie en herwerking van hogeschoolbrede kwaliteitszorginstrumenten
Je draagt bij aan activiteiten in het kader van interne en externe kwaliteitszorg van de Vlaamse overheid en de NVAO (regie-activiteiten, instellingsreviews, systeembrede analyses). 

Wat verwachten we van jou als studentenombuds

Werk je graag met studenten en wil je zorgen dat ze in de beste omstandigheden kunnen studeren? Ben je tactvol, kritisch en durf je op een professionele en verbindende manier het gesprek aan te gaan?
Dan ben jij de persoon die we zoeken als studentenombuds voor onze opleidingen in Leuven en Diest!
·    Je bemiddelt bij problemen tussen studenten onderling, tussen studenten en docenten of tussen studenten en andere medewerkers binnen de eenheid.
·    Je werkt nauw samen met andere begeleiders binnen de eenheid: studentenbegeleider, trajectbegeleiders, kwaliteitszorgcoördinator.
·    Je registreert je ombudsactiviteiten op gepaste wijze in de afgesproken digitale tools.
·    Je signaleert terugkerende klachten op gepaste wijze aan het diensthoofd, opleidingshoofden of docenten.
·    Je kijkt toe op een gelijkwaardige en rechtvaardige behandeling van alle studenten. Je bewaakt de rechten van de studenten en kijkt toe op een correcte naleving van de gangbare procedures.
·    Je bent altijd aanwezig tijdens formele klachtenprocedures en deliberaties: tuchtcommissie, gedragscommissie, examencommissie, examentuchtcommissie
·    Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie en rapporteert op gepaste wijze aan het diensthoofd en de opleidingshoofden.
Je participeert actief aan het overleg met de andere ombudspersonen, deelt je ervaringen in intervisiemomenten en volgt professionalisering binnen het vakgebied.

Binnen onze organisatie bieden we je graag een boeiende en afwisselende functie waarin je vertrouwen, autonomie en flexibiliteit krijgt om je job zinvol uit te bouwen en jezelf persoonlijk te ontwikkelen. We geloven sterk in vrijheid en openheid en zetten in op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden zijn verankerd in onze missie en visie en worden weerspiegeld binnen de hele hogeschool. We verwachten van toekomstige collega’s dat ze onze missie, visie en waarden onderschrijven.

De pluralistische Erasmushogeschool Brussel (EhB) is met haar 26 bachelor- en masteropleidingen en met haar 5.500 studenten niet de grootste instelling van Vlaanderen, maar wel een van de kwalitatief beste hogescholen. Waarom? Omdat we van kwaliteit een punt maken: met goed en aantrekkelijk onderwijs, een intensieve studie- en studentenbegeleiding en een correcte en aangepaste onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur. Voeg daar alle troeven van Brussel bij en je krijgt een ongelooflijk aantrekkelijke en zelfs uitdagende mix van mogelijkheden.

Het departement Onderwijs & Pedagogie (EDU) leidt jonge autonome professionals op die als leraar of pedagogisch coach aan de slag gaan binnen Brussel, de rand en bij uitbreiding ook de rest van Vlaanderen.

Vanaf september 2019 beschikt het departement over opleidingen op verschillende campussen (Brussel, Leuven, Diest). Maak je graag deel uit van een kleinschalig en dynamisch team en wil je je talenten maximaal inzetten en verder ontwikkelen voor de uitbouw van het departement? Dan maken wij graag met jou kennis!

Profiel

 • Ervaring - Je hebt kennis, inzicht en/of ervaring in de werking van het hoger onderwijs en hebt bij voorkeur kennis m.b.t. het interne en externe kwaliteitszorgbeleid. Ervaring in het lesgeven en affiniteit met de studiegebieden van het betrokken eenheid is een pluspunt.
 • Leergierig - Je bent bereid om je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken in functie van de professionele noden. Je bent bereid je bij te scholen in materies die verband houden met het kwaliteitszorgbeleid en ombudswerking.
 • ICT - Je bent vertrouwd met courante softwarepakketten. Je hebt voeling met dataverwerking en rapportering van bevragingen. Kennis van Excel is een must. Je hebt kennis van SharePoint, of je bent bereid je hiermee vertrouwd te maken.
 • Empathisch – Je kan je goed inleven in de verschillende partijen.
 • Zelfstandig én teamplayer - Je kan je eigen taken proactief organiseren en komt afspraken binnen de gestelde deadlines na. Je bent stressbestendig en kan goed om met piekbelasting. Je werkt collegiaal samen in teamverband en je houdt nauw contact met je collega’s in Brussel. Je hebt interesse of ervaring in het coachen en begeleiden van teams.
 • Klantvriendelijk - Je handelt servicegericht en ondersteunend naar interne en externe stakeholders.
 • Integer, discreet en diplomatisch - Je toont betrouwbaarheid en integriteit en staat borg voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie. Je gaat integer om met vertrouwelijke gegevens. Je bemiddelt discreet bij problemen en klachten, op een professionele manier tegenover alle betrokkenen.
 • Luistervaardig en luisterbereid, neutraal en objectief – Je luistert actief en aandachtig naar problemen of klachten van studenten en personeelsleden. Je zorgt dat je eerst het hele verhaal en alle partijen gehoord hebt, vooraleer conclusies te trekken.
 • Communicatief sterk en goede sociale vaardigheden – Je bent in staat om zowel met studenten als met medewerkers een professioneel gesprek te voeren, waarin je de juiste toon en woorden vindt om de verschillende partijen met elkaar te verbinden.
 • Flexibel – Je doet permanentie zowel in Leuven als Diest. Je bent bereid om je uurrooster flexibel aan te passen volgens de noden.

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een bachelordiploma of een masterdiploma.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving.

Salarisschaal

 • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 502 (Master) of 316 (Bachelor), volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
 • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
 • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen
 •  Lunchpauze – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad
 • Brussel – een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt Onze hoofdcampus situeert zich momenteel te Jette (Laarbeeklaan 121 1090 Brussel, nabij het Universitair Ziekenhuis). Vanaf januari 2020 nemen we onze intrek in een gloednieuwe campus te centrum Brussel (Slotstraat 28 1000 Brussel).
 • Als kwaliteitszorgcoördinator en studentenombuds voor VOEG wordt je tewerkgesteld op onze campussen in Leuven en Diest: Campus De Oranjerie Diest (Boudewijnvest 3 3290 Diest) en Campus De Oranjerie Leuven (Kolonel Begaultlaan 1A/51 3012 Leuven)

Opmerkingen

Concreet
Functie: Statutair tijdelijk vacant
Departement: Onderwijs & Pedagogie
Aard tewerkstelling: Praktijklector of lector
Vereist niveau: Bachelor of Master
Volume: 50%
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: van 01/09/2019 tem 30/09/2020
Afsluitdatum: 18/08/2019

Overtuigd 

Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 18/08/2019 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor deze vacature staat dit gepland op 26/08/2019 of 27/08/2019. Houd hier alvast rekening mee in je agenda.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Aina Callaert, diensthoofd kwaliteitszorg – aina.callaert@ehb.be Tel. 02/559 15 92
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Jurgen Stesmans
E-mail: Jurgen.Stesmans@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview: 26/08/2019 (of 27/08/2019)

Indiensttreding: 01/09/2019