EDU/2020/ATP/01 - extern - Marketing, communicatie en PR voor het Departement Onderwijs en Pedagogie – Project tweetalige lerarenopleiding (50%)
Betrekking
Functie:
Administratief personeel
Departement:
Onderwijs & Pedagogie
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
Vanaf 01/09/2019 tem 30/09/2020
Details

Taakomschrijving

Als Marcom verantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor de marketing, communicatie en PR rond het project ‘Tweetalige lerarenopleiding’, een samenwerking tussen EhB en HEFF (Haute École Francisco Ferrer). De focus ligt op de rekrutering van studenten, het naar buiten brengen van expertise en de organisatie van (netwerk)events.

Naast je marcomtaken voor het project, sta je ook in voor de marcom van het departement. Je wordt hierbij ondersteund vanuit de centrale EhB marcomdienst die werkt vanuit een algemeen marketing- en communicatieplan met bijbehorende strategie. De belangrijkste taak van de marcom medewerker ligt dan ook in de vertaling van de hogeschoolbrede strategie naar het departement Onderwijs & Pedagogie. De focus ligt hierbij op de rekrutering van studenten, het naar buiten brengen van (onderzoeks)expertise en de organisatie van (netwerk)events.

Je wordt in de uitvoering van je taken aangestuurd en gecoacht door de managers binnen het Service Center van het departement.

Algemene taken:
-   Je realiseert marketing- en communicatie-acties en -campagnes (extern en intern) in functie van rekrutering van studenten en promotie van het departement/de hogeschool.
-   Je organiseert Sid-ins, infodagen en openlesdagen en staat mee in voor de operationele invulling.
-   Je promoot en operationaliseert ons professionaliseringsaanbod en (netwerk)events voor het werkveld.
-   Je schrijft en redigeert teksten voor brochures, websites en sociale media.
-   Je onderhoudt contacten met interne en externe stakeholders.

De Erasmushogeschool Brussel is een pluralistische hogeschool met een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen in de hoofdstad van Europa.
Het departement Onderwijs & Pedagogie (EDU) leidt jonge autonome professionals op die als leraar of pedagogisch coach aan de slag gaan binnen Brussel, de rand en bij uitbreiding ook de rest van Vlaanderen.
Vanaf september 2019 beschikt het departement over opleidingen op verschillende campussen (Brussel, Leuven, Diest). Maak je graag deel uit van een kleinschalig en dynamisch team en wil je je talenten maximaal inzetten en verder ontwikkelen voor de uitbouw van het departement? Dan maken wij graag met jou kennis!

Profiel

 • Je bent een creatieve en resultaatgerichte professional die vanuit de verwachtingen van de verschillende stakeholders mee een marketing- en communicatieplan opstelt.
 • Je bent een échte organisator met goede administratieve en communicatieve vaardigheden.
 • Je weet zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
 • Je bent een uitstekende planner en bent in staat om prioriteiten te stellen.
 • Je durft initiatief nemen, kan collega’s enthousiasmeren en slaagt erin om een draagvlak te creëren voor je nieuwe ideeën.
 • Je beheerst de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk op een uitstekend niveau en je kan je vlot uitdrukken in het Engels en het Frans.
 • Je hebt ervaring met sociale media en andere onlinekanalen of communicatie-instrumenten naar uiteenlopende doelgroepen (abituriënten, zij-instromers/werkstudenten, studenten, alumni, onderwijsprofessionals).
 • Je bent klant- en servicegericht.
 • Je bent mobiel en bereid om je binnen Vlaanderen te verplaatsen (voor schoolbezoeken, infosessies voor studenten, Sid-ins,…).
 • Je hebt kennis van Drupal, CRM- en grafische software.
 • Je bent flexibel, ook wat betreft het presteren van uren.
 • Je wil mee bouwen aan de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs en de initiatieven van voor-, na- en buitenschoolse kinderopvang in Brussel.

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde bij voorkeur een Bachelordiploma in het domein Marketing of Communicatiemanagement (of aanverwanten).
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving

Salarisschaal

 • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 581 (bachelor niveau), volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
 • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling; a rato van 40 dagen per jaar voor een voltijdse functie, bovendien kan je deze als administratieve kracht flexibel inplannen.
 • Flexibiliteit – glijdende werkuren en de mogelijkheid om te flexwerken.
 • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.
 • Onze hoofdcampus situeert zich momenteel te Jette (Laarbeeklaan 121 1090 Brussel, nabij het Universitair Ziekenhuis). Vanaf januari 2020 nemen we onze intrek in een gloednieuwe campus te centrum Brussel (Slotstraat 28 1000 Brussel). Daarnaast hebben we vanaf september 2019 drie nieuwe campussen waar we opleidingen verzorgen: Campus Kaai (Nijverheidskaai 170, 1070 Anderlecht), Campus De Oranjerie Diest (Boudewijnvest 3 3290 Diest) en Campus De Oranjerie Leuven (Kolonel Begaultlaan 1A/51 3012 Leuven)

Opmerkingen

Concreet
Functie: Contractueel bediende
Departement: Onderwijs & Pedagogie
Aard tewerkstelling: ATP – B11
Vereist niveau: minstens Bachelor
Volume: 50%
Duur: vanaf 01/09/2019 tem 30/09/2020
Afsluitdatum: 18/08/2019

Overtuigd?
Is 
deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 18/08/2019 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor deze vacature staat dit gepland op 26/08/2019 of 27/08/2019. Houd hier alvast rekening mee in je agenda.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Jurgen Stesmans
E-mail: Jurgen.Stesmans@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview: 26/08/2019 (of 27/08/2019)

Indiensttreding: 01/09/2019