KCB/2020/OP/30 - extern - Docent AOA (30%)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
Koninklijk Conservatorium Brussel
Aanstelling:
Statutair
Volume:
30% - niet opsplitsbaar
Duur:
01/10/2019 - 30/09/2020
Details

Taakomschrijving

Het Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts van de Erasmushogeschool, staat voor 180 jaar artistieke excellentie en muziekopleidingen met internationale renommee in Brussel. De artistieke en pedagogische uitstraling van het KCB reikt moeiteloos tot over de stadsgrenzen, overheen Vlaanderen, België, Europa, tot zelfs grote delen van de wereld. Het karkas van het KCB mag dan oud en beleerd zijn, het hart is jong en creatief. KCB Biedt vijf verschillende opleidingen aan: Academische Bachelor, Master en Postgraduaat Muziek, Professionele Bachelor Muziek, Specifieke Lerarenopleiding Muziek.

Jouw taak zal bestaan uit :
Basisopdracht in de opleiding Educatieve Master. Coördinator Drama, domeinoverschrijdende vakdidactiek.

Binnen onze organisatie bieden we je graag een boeiende en afwisselende functie waarin je vertrouwen, autonomie en flexibiliteit krijgt om je job zinvol uit te bouwen en jezelf persoonlijk te ontwikkelen. We geloven sterk in vrijheid en openheid en zetten in op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden zijn verankerd in onze missie en visie en worden weerspiegeld binnen de hele hogeschool. We verwachten van toekomstige collega’s dat ze onze missie, visie en waarden onderschrijven.

De humanistische Erasmushogeschool Brussel (EhB) is met haar 26 bachelor- en masteropleidingen en met haar 5.500 studenten niet de grootste instelling van Vlaanderen, maar wel een van de kwalitatief beste hogescholen. Waarom? Omdat we van kwaliteit een punt maken: met goed en aantrekkelijk onderwijs, een intensieve studie- en studentenbegeleiding en een correcte en aangepaste onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur. Voeg daar alle troeven van Brussel bij en je krijgt een ongelooflijk aantrekkelijke en zelfs uitdagende mix van mogelijkheden.

Profiel

 • Heeft aantoonbare expertise in het domein van de toegewezen Opleidingsonderdelen
 • Is in staat deze expertise helder over te brengen en te implementeren in de opleiding
 • kan eigen kunstenaarschap inzetten als docent
 • kan diverse onderwijsmethodieken hanteren en deze toepassen op verschillende groepen van verschillende aard en afkomst
 • Heeft een coachende houding naar collega’s en studenten
 • Is flexibel, veranderingsbereid en staat open voor vernieuwing
 • Is overtuigd van de transformerende kracht van de kunsten en is op de hoogte van recente trends en ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal.

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een diploma van master in de muziek + 6 jaar bewezen nuttige beroepservaring buiten het onderwijs of minimum 15 jaar bewezen nuttige beroepservaring buiten het onderwijs.  Op het ogenblik van de indiensttreding moet de kandidaat voldoen aan de bepaling van artikel V. 148 $2  of artikel V. 149 $2 van de Codex Hoger Onderwijs.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving.

Salarisschaal

 • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 512, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
 • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
 • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen.
 • Lunchpauze – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad
 • Brussel –een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt


Opmerkingen

Concreet
Functie: Statutair tijdelijk vacant
Departement: KCB
Aard tewerkstelling: Docent AOA
Vereist niveau: Master + 6j nbe of 15j nbe
Volume: 30% - Niet opsplitsbaar
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: 1/10/2019 – 30/09/2020
Afsluitdatum: 31/08/2019

Overtuigd?
Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief, diploma en onderzoeksvoorstel en project op te laden in het systeem.

Op 31/08/2019 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor deze vacature zal dit plaats vinden tussen 5 en 15 september 2019. Houd hier alvast rekening mee in je agenda. U zal op tijd op de hoogte worden gebracht.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Kathleen Coessens via e-mail kathleen.coessens@ehb.be.
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Jurgen Stesmans
E-mail: Jurgen.Stesmans@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/08/2019

Datum interview: 05/09/2019 (tss. 5 en 15 september)

Indiensttreding: 01/10/2019