KCB&RITCS/2020/OP/10 - extern - Assistent AOA (50%)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
Koninklijk Conservatorium Brussel
Aanstelling:
Statutair
Volume:
50% - niet opsplitsbaar
Duur:
16/09/2019 tot en met 30/09/2021
Details

Taakomschrijving

De Schools of Arts KCB en RITCS slaan de handen in mekaar en starten in hartje Brussel met een Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten (academiejaar 2019/2020) en een Educatieve Master Audiovisuele Kunsten (academiejaar 2020/2021). Deze educatieve master opleidingen in de kunsten zijn niet enkel gericht op de reguliere onderwijspraktijk, maar zoeken ook doelbewust aansluiting bij naar sociaal-artistieke en kunsteducatieve praktijken die zich de laatste jaren sterk hebben ontwikkeld in Vlaanderen.
Voor deze educatieve master opleidingen in de kunsten zijn KCB en RITCS op zoek naar een onderzoeker, die vanuit zijn/ haar eigen sociaal-artistieke praktijk wil onderzoeken op welke manier deze sociaal-artistieke praktijk kan ingezet worden in het onderwijs (KSO, ASO en DKO). Meer specifiek vragen we ons af hoe je de kennis, ervaring en methodieken uit de sociaal-artistieke praktijk kan transfereren en vertalen naar een onderwijscontext.

De kandidaat-onderzoeker heeft ervaring als kunstenaar/onderzoeker in de sociaal-artistieke praktijk en heeft interesse om de raakvlakken tussen het kunstonderwijs en het sociaal-artistiek onderzoek te exploreren. Zij/hij is bij voorkeur ook vertrouwd met de specifieke context van het reguliere (kunst)onderwijs (KSO, ASO en/of DKO).
De kandidaat is bereid om zich, in het kader van haar/zijn onderzoek, waar mogelijk in te schakelen in de educatieve opleidingen, en over haar/zijn onderzoek en de evoluties daarvan uitgebreid met collega’s en studenten te communiceren.

Binnen onze organisatie bieden we je graag een boeiende en afwisselende functie waarin je vertrouwen, autonomie en flexibiliteit krijgt om je job zinvol uit te bouwen en jezelf persoonlijk te ontwikkelen. We geloven sterk in vrijheid en openheid en zetten in op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden zijn verankerd in onze missie en visie en worden weerspiegeld binnen de hele hogeschool. We verwachten van toekomstige collega’s dat ze onze missie, visie en waarden onderschrijven.

De humanistische Erasmushogeschool Brussel (EhB) is met haar 26 bachelor- en masteropleidingen en met haar 5.500 studenten niet de grootste instelling van Vlaanderen, maar wel een van de kwalitatief beste hogescholen. Waarom? Omdat we van kwaliteit een punt maken: met goed en aantrekkelijk onderwijs, een intensieve studie- en studentenbegeleiding en een correcte en aangepaste onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur. Voeg daar alle troeven van Brussel bij en je krijgt een ongelooflijk aantrekkelijke en zelfs uitdagende mix van mogelijkheden.

Profiel

 • Zelfstandig - je bepaalt zelf je onderzoeksplanning, in overleg met de betrokken opleidingen en relevante belanghebbenden, en je bent verantwoordelijk voor de uitvoering ervan
 •  Resultaatsgericht - je onderzoek heeft als einddoel de publicatie – in welke nuttige vorm dan ook – van onderzoeksresultaten, die relevant zijn voor de opleidingen aan het KCB/RITCS en voor het betrokken werkveld
 • Leergierig - je bent nieuwsgierig naar alle denkbare ontwikkelingen op je onderzoeksterrein
 • Ervaring – bij voorkeur ruime professionele ervaring in de kunsten
 • Initiatief nemen - je neemt initiatief om je (tussentijdse) onderzoeksresultaten én de mogelijke twijfels hieromtrent te delen met collega’s, studenten en andere geïnteresseerden binnen of buiten het KCB/RITCS
 • Kritisch - Je staat kritisch tegenover de vanzelfsprekendheden die, als traditie én als actuele consensus, heersen op je onderzoeksterrein

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een diploma van Master bij voorkeur op een relevant studiedomein (muziek, podiumkunsten, beeldende of audiovisuele kunsten, ) of een hiermee gelijkgesteld diploma, of heeft minimum 15 jaar bewezen nuttige beroepservaring buiten het onderwijs. Op het ogenblik van de indiensttreding moet de kandidaat voldoen aan de bepaling van Artikel V. 148 of artikel V. 149 $2  van de Codex Hoger Onderwijs.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving.

Salarisschaal

 • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 508, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
 • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
 • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen.
 • Lunchpauze – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad.
 • Brussel – een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt

Opmerkingen

Concreet
Functie: Statutair tijdelijk vacant
Departement: KCB/RITCS
Aard tewerkstelling: Assistent AOA
Vereist niveau: Master of een hiermee gelijkgesteld diploma  of mimimum 15 jaar bewezen nuttige beroepservaring buiten het onderwijs
Volume: 50% - Niet opsplitsbaar
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: vanaf 16/09/2019 tot en met 30/09/2021
 Afsluitdatum:
31/08/2019

Overtuigd?
Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 31/08/2019 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor deze vacature staat dit gepland op 12/09/2019. Houd hier alvast rekening mee in je agenda.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Ann Olaerts of Kathleen Coessens, te bereiken via email ann.olaerts@ehb.be of kathleen.coessens@ehb.be .
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Jurgen Stesmans
E-mail: Jurgen.Stesmans@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/08/2019

Datum interview: 12/09/2019

Indiensttreding: 16/09/2019