EDU/2020/CON/01 - extern - Gastprofessor Haarzorg (139u)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
Onderwijs & Pedagogie
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
139u
Duur:
vanaf 01/10/2019 tot en met 30/09/2020
Details

Taakomschrijving

In de bachelor Secundair Onderwijs aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB) verdiepen de studenten zich in het vakgebied Haarzorg. Als docent gastprofessor help je studenten om leraar te worden in hun vakgebied:
·     Deskundigheidsopleiding in het vakgebied haarzorg (deeltraject 1-2-3)
·     Kapseltechnieken en ontwerpen, vakdidactiek en didactisch handelen
·     Deelnemen aan interne opleidingsvergaderingen

Binnen onze organisatie bieden we je graag een boeiende en afwisselende functie waarin je vertrouwen, autonomie en flexibiliteit krijgt om je job zinvol uit te bouwen en jezelf persoonlijk te ontwikkelen. We geloven sterk in vrijheid en openheid en zetten in op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden zijn verankerd in onze missie en visie en worden weerspiegeld binnen de hele hogeschool. We verwachten van toekomstige collega’s dat ze onze missie, visie en waarden onderschrijven.

De pluralistische Erasmushogeschool Brussel (EhB) is met haar 26 bachelor- en masteropleidingen en met haar 5.500 studenten niet de grootste instelling van Vlaanderen, maar wel een van de kwalitatief beste hogescholen. Waarom? Omdat we van kwaliteit een punt maken: met goed en aantrekkelijk onderwijs, een intensieve studie- en studentenbegeleiding en een correcte en aangepaste onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur. Voeg daar alle troeven van Brussel bij en je krijgt een ongelooflijk aantrekkelijke en zelfs uitdagende mix van mogelijkheden.

Het departement Onderwijs & Pedagogie (EDU) leidt jonge autonome professionals op die als leraar of pedagogisch coach aan de slag gaan binnen Brussel, de rand en bij uitbreiding ook de rest van Vlaanderen.

Vanaf september 2019 beschikt het departement over opleidingen op verschillende campussen (Brussel, Leuven, Diest). Maak je graag deel uit van een kleinschalig en dynamisch team en wil je je talenten maximaal inzetten en verder ontwikkelen voor de uitbouw van het departement? Dan maken wij graag met jou kennis!

Profiel

 • Noodzakelijke profielkenmerken:
 • minstens 5 jaar leservaring/praktijkervaring hebben in het onderwijs of het werkveld
 • op de hoogte zijn van alle belangrijke recente ontwikkelingen
 • bij voorkeur leservaring hebben in een lerarenopleiding en grondige kennis hebben van de leerplannen van diverse koepels
 • ervaring in activerende lesmethoden met aandacht voor vraaggestuurd leren, zelfsturing, kritisch omgaan met informatie, inzetten van ICT, coöperatief leren, en krachtige leeromgevingen met rijke context
 • flexibiliteit en professionalisme aan de dag leggen
 • Gewenste profielkenmerken:
 • op de hoogte zijn van de belangrijkste recente ontwikkelingen in het secundair onderwijs en de lerarenopleiding secundair onderwijs strekt tot aanbeveling

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde minstens een diploma van Educatieve Bachelor secundair onderwijs Haarzorg.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving.

Salarisschaal

 • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 502 (Master) of 316 (Bachelor), volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
 • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
 • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen.
 • Lunchpauze – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad.
 • Brussel –een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt Onze hoofdcampus situeert zich momenteel te Jette (Laarbeeklaan 121 1090 Brussel, nabij het Universitair Ziekenhuis). Vanaf januari 2020 nemen we onze intrek in een gloednieuwe campus te centrum Brussel (Slotstraat 28 1000 Brussel).
 • Daarnaast hebben we vanaf september 2019 drie nieuwe campussen waar we opleidingen verzorgen: Campus Kaai (Nijverheidskaai 170, 1070 Anderlecht), Campus De Oranjerie Diest (Boudewijnvest 3 3290 Diest) en Campus De Oranjerie Leuven (Kolonel Begaultlaan 1A/51 3012 Leuven)

Opmerkingen

Concreet
Functie: Contractueel
Departement: Onderwijs & Pedagogie
Aard tewerkstelling: Gastprofessor
Vereist niveau: Bachelor
Volume: 139u
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: vanaf 01.10.2019 tot en met 30.09.2020
Afsluitdatum: 18/08/2019

Overtuigd?
Is 
deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 18/08/2019 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor deze vacature staat dit gepland op 30/08/2019. Houd hier alvast rekening mee in je agenda.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Elke Frisch, optieverantwoordelijke bio-esthetiek/haarzorg – elke.frisch@ehb.be.
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Jurgen Stesmans
E-mail: Jurgen.Stesmans@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview: 30/08/2019

Indiensttreding: 01/10/2019