EDU/2020/CON/02 - extern - Gastprofessor Islamitische godsdienst (75u)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
Onderwijs & Pedagogie
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
75u
Duur:
vanaf 16/09/2019 tot en met 30/09/2020
Details

Taakomschrijving

in de bachelor Kleuter en Lager Onderwijs aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB) hebben de studenten een levensbeschouwelijk keuzevak (niet-confessionele zedenleer, Rooms-Katholieke godsdienst, Cultuurbeschouwing en Islam). Voor de keuze Islam zoeken we een nieuwe collega. Als docent gastprofessor help je studenten om leraar te worden in hun vakgebied:
-     Deskundigheidsopleiding in de Islam en vakdidactiek (9 studiepunten)
-     Stagebegeleiding binnen Islam door middel van voorbereidingen, bezoek en evaluatie
-     Deelnemen aan interne opleidingsvergaderingen

Binnen onze organisatie bieden we je graag een boeiende en afwisselende functie waarin je vertrouwen, autonomie en flexibiliteit krijgt om je job zinvol uit te bouwen en jezelf persoonlijk te ontwikkelen. We geloven sterk in vrijheid en openheid en zetten in op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden zijn verankerd in onze missie en visie en worden weerspiegeld binnen de hele hogeschool. We verwachten van toekomstige collega’s dat ze onze missie, visie en waarden onderschrijven.

De pluralistische Erasmushogeschool Brussel (EhB) is met haar 26 bachelor- en masteropleidingen en met haar 5.500 studenten niet de grootste instelling van Vlaanderen, maar wel een van de kwalitatief beste hogescholen. Waarom? Omdat we van kwaliteit een punt maken: met goed en aantrekkelijk onderwijs, een intensieve studie- en studentenbegeleiding en een correcte en aangepaste onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur. Voeg daar alle troeven van Brussel bij en je krijgt een ongelooflijk aantrekkelijke en zelfs uitdagende mix van mogelijkheden.

Het departement Onderwijs & Pedagogie (EDU) leidt jonge autonome professionals op die als leraar of pedagogisch coach aan de slag gaan binnen Brussel, de rand en bij uitbreiding ook de rest van Vlaanderen.

Vanaf september 2019 beschikt het departement over opleidingen op verschillende campussen (Brussel, Leuven, Diest). Maak je graag deel uit van een kleinschalig en dynamisch team en wil je je talenten maximaal inzetten en verder ontwikkelen voor de uitbouw van het departement? Dan maken wij graag met jou kennis!

Profiel

 • minstens 4 jaar leservaring hebben in het verstrekken van islamitisch onderwijs binnen het basisonderwijs
 • op de hoogte zijn van alle belangrijke recente ontwikkelingen in de Islamitische godsdienst
 • leservaring hebben in een lerarenopleiding
 • ervaring in activerende lesmethoden met aandacht voor vraaggestuurd leren, zelfsturing, kritisch omgaan met informatie, inzetten van ICT, coöperatief leren, en krachtige leeromgevingen met rijke context
 • zich tijdens stageperiodes meerdere dagen kunnen vrijmaken om stagebezoeken af te leggen
 • in team kunnen samenwerken met de collega’s islam enerzijds en met de collega’s van de andere levensbeschouwingen in het kader van het ontwikkelen van interlevensbeschouwelijke competenties en hiertoe concrete initiatieven nemen
 • flexibiliteit en professionalisme aan de dag leggen

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde minstens een diploma van Bachelor in de Islamitische godsdienst.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving.

Salarisschaal

 • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 316 (bachelor) of barema 502 (master), volgens het aantal uren dat je aangesteld bent
 • Woon-werkverkeer – terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 • Lunchpauze – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad
 • Brussel –een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt Onze hoofdcampus situeert zich momenteel te Jette (Laarbeeklaan 121 1090 Brussel, nabij het Universitair Ziekenhuis). Vanaf januari 2020 nemen we onze intrek in een gloednieuwe campus te centrum Brussel (Slotstraat 28 1000 Brussel).
 • Daarnaast hebben we vanaf september 2019 drie nieuwe campussen waar we opleidingen verzorgen: Campus Kaai (Nijverheidskaai 170, 1070 Anderlecht), Campus De Oranjerie Diest (Boudewijnvest 3 3290 Diest) en Campus De Oranjerie Leuven (Kolonel Begaultlaan 1A/51 3012 Leuven)


Opmerkingen

Concreet
Functie: Contractueel
Departement: Onderwijs & Pedagogie
Aard tewerkstelling: Gastprofessor
Vereist niveau: Bachelor
Volume: 75u
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: vanaf 16.09.2019 tot en met 30.09.2020
Afsluitdatum: 18/08/2019

Overtuigd?
Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 18/08/2019 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, … doen er niet toe.

Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor deze vacature staat dit gepland op 30/08/2019 of 02/09/2019. Houd hier alvast rekening mee in je agenda.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heb je vagen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Frank Noten, directeur departement Onderwijs & Pedagogie – frank.noten@ehb.be.
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Jurgen Stesmans
E-mail: Jurgen.Stesmans@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview: 30/08/2019 (of 02/09/2019)

Indiensttreding: 16/09/2019