MMM/2020/OP/08 GRA - extern - Lector binnen het graduaat accounting administration (10%)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
Management, Media & Maatschappij
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
10% - niet opsplitsbaar
Duur:
01/09/2019 t.e.m. 30/09/2019
Details

Taakomschrijving

Deze vacature omvat de volgende opdrachten:
Te doceren vak:
BTW
Hierbinnen worden (onder meer) volgende aspecten behandeld
-      Werkingsmechanisme btw + btw-belastingplicht
-      Leveringen van goederen
-      Diensten
-      Intracommunautaire handelingen
-      Invoer en uitvoer van goederen
-      Artikel 44 van het Wetboek
-      Aftrek van btw
-      Maatstaf van heffing en btw-tarieven
-      Verplichtingen inzake btw
-      Controlemaatregelen en bewijsmiddelen
-      Teruggaaf van btw
-      Verjaringen inzake btw

Binnen onze organisatie bieden we je graag een boeiende en afwisselende functie waarin je vertrouwen, autonomie en flexibiliteit krijgt om je job zinvol uit te bouwen en jezelf persoonlijk te ontwikkelen. We geloven sterk in vrijheid en openheid en zetten in op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden zijn verankerd in onze missie en visie en worden weerspiegeld binnen de hele hogeschool. We verwachten van toekomstige collega’s dat ze onze missie, visie en waarden onderschrijven.

De humanistische Erasmushogeschool Brussel (EhB) is met haar 26 bachelor- en masteropleidingen en met haar 5.500 studenten niet de grootste instelling van Vlaanderen, maar wel een van de kwalitatief beste hogescholen. Waarom? Omdat we van kwaliteit een punt maken: met goed en aantrekkelijk onderwijs, een intensieve studie- en studentenbegeleiding en een correcte en aangepaste onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur. Voeg daar alle troeven van Brussel bij en je krijgt een ongelooflijk aantrekkelijke en zelfs uitdagende mix van mogelijkheden.

Profiel

 • Ervaring minstens 5 jaar ervaring als medewerker in een relevante beroepscontext, i.c. fiscale en/of boekhoudkundige context
 •  Ervaringleservaring op graduaatsniveau en specifiek binnen een graduaat boekhouden strekt tot aanbeveling
 •  Teamplayer
 • Flexibel
 •  Creatief

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een master in de toegepaste economische wetenschappen.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving.

Salarisschaal

 • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 502, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
 • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling.
 • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.
 • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen.
 • Lunchpauze – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad.
 • Brussel – een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt

Opmerkingen

Concreet
Functie: Statutair tijdelijk vacant
Departement: Management, Media & Maatschappij
Aard tewerkstelling: Lector
Vereist niveau: Master
Volume: 10% - Niet opsplitsbaar
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: 01/09/2019 t.e.m. 30/09/2019
 Afsluitdatum:
19/08/2019

Overtuigd?
Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 19/08/2019 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor deze vacature staat dit gepland op 26-27 of 29 augustus 2019. Houd hier alvast rekening mee in je agenda. U krijgt een uitnodiging via mail.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Luc Celis, luc.celis@ehb.be.
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Jurgen Stesmans
E-mail: Jurgen.Stesmans@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/08/2019

Datum interview: 26/08/2019 (of 27/08/2019 of 29/08/2019)

Indiensttreding: 01/09/2019