MMM/2020/OP/10 - extern - Lector: Kwaliteitszorgcoördinator & Coördinator Blended Learning (100%)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
Management, Media & Maatschappij
Aanstelling:
Overig
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100% - deze vacature kan opsplitsbaar toegekend wo
Duur:
16/09/2019 tot 30/09/2020
Details

Taakomschrijving

Lector:
-      55% Kwaliteitszorgcoördinator
-      45% Blended Learning

Als kwaliteitszorgcoördinator (55%) ondersteun je de directeur bij het implementeren van een kwaliteitscultuur en een kwaliteitszorgbeleid in de opleidingen van het departement Management, Media & Maatschappij en ondersteun je tevens de hogeschool bij de implementatie van het kwaliteitszorgbeleid.

Takenpakket:
·       Je volgt de ontwikkelingen in het kader van interne en externe kwaliteitszorg op de voet en gebruikt deze om het kwaliteitszorgbeleid binnen de hogeschool en het departement Management, Media & Maatschappij vorm te geven.
·       Je stimuleert en ondersteunt actief het implementeren van een kwaliteitscultuur binnen het departement en haar opleidingen. Je hebt hierbij ook een adviserende rol naar de directeur.
·       Je implementeert het interne kwaliteitszorgsysteem in de opleidingen.
·       Je bewaakt de opvolging van de verbetersuggesties.
·       Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen en optimaliseren van het intern kwaliteitszorginstrumentarium, o.a. t.a.v. de prioritaire interne en externe stakeholders (o.a. bevraging van studenten, alumni, beroepenveld, …).
·       Je gebruikt actief de SharePoint-webstek m.b.t. kwaliteitszorg en bouwt hem op deze manier mee uit.
·       Je levert input voor de toekomstige uitdagingen van het departement en de opleidingen op basis van studentenbevragingen, medewerkersbevraging, alumni-enquêtes en andere kwaliteitszorginstrumenten met het oog op een optimale afstemming op het strategisch plan van de hogeschool en de vastgelegde missie en visie van het departement en haar opleidingen.
·       Je volgt de vorderingen met betrekking tot het beleid van het departement en haar opleidingen op en rapporteert hierover.

Blended Learning (45%):
De grote motor achter de onderwijsinnovatiebeweging “Blended Learning” is dat alle opleidingen van het departement Management, Media & Maatschappij hun aanbod en aanpak:
* loskoppelen van tijd en ruimte
* modern en aantrekkelijk houden voor studenten
* op verschillende alternatieve wijzen aanbieden aan de studenten, waardoor het flexibeler en toegankelijker wordt
* verdieping van de inhoud mogelijk maken
* aan de multimediale wereld van vandaag aanpassen
* nog meer van docentgestuurd naar studentgestuurd aanpassen.

Op deze manier willen wij:
* reeds lopende ideeën en plannen van zowel opleidingen als individuele docenten faciliteren en realiseren
* blended learning vanuit de opleidingsplannen vorm en uitwerking geven
* blended learning als tool inzetten, met bijzonder aandacht voor de digitale component teneinde het concept te integreren en optimaliseren in de bestaande informatie-overdracht tijdens/voor lessen
* de verschillende leerstijlen van een student een kans geven door inhouden en leerpaden op diverse manieren aan te bieden
* de heterogene taalinstroom opleidingsoverschrijdend aanpakken en op het opleidingsvereiste startniveau brengen
* praktische digitale knowhow van docenten opwaarderen en verder enthousiasmeren
* de Brusselse context aanwenden als een win-win, waarbij studenten uit alle culturen en gemeenschappen van elkaar kunnen leren.

Binnen onze organisatie bieden we je graag een boeiende en afwisselende functie waarin je vertrouwen, autonomie en flexibiliteit krijgt om je job zinvol uit te bouwen en jezelf persoonlijk te ontwikkelen. We geloven sterk in vrijheid en openheid en zetten in op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden zijn verankerd in onze missie en visie en worden weerspiegeld binnen de hele hogeschool. We verwachten van toekomstige collega’s dat ze onze missie, visie en waarden onderschrijven.

De humanistische Erasmushogeschool Brussel (EhB) is met haar 26 bachelor- en masteropleidingen en met haar 5.500 studenten niet de grootste instelling van Vlaanderen, maar wel een van de kwalitatief beste hogescholen. Waarom? Omdat we van kwaliteit een punt maken: met goed en aantrekkelijk onderwijs, een intensieve studie- en studentenbegeleiding en een correcte en aangepaste onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur. Voeg daar alle troeven van Brussel bij en je krijgt een ongelooflijk aantrekkelijke en zelfs uitdagende mix van mogelijkheden

Profiel

 • ICT - Je bent vertrouwd met courante softwarepakketten. Je hebt voeling met dataverwerking en rapportering van bevragingen. Kennis van Excel is een must. Kennis van en ervaring met SharePoint is een pluspunt.
 •  Teamplayer - Je werkt teamgericht en bent ervaren in het coachen en begeleiden van teams.
 •  Ervaring - Je hebt kennis, inzicht en ervaring in de werking van het hoger onderwijs m.b.t. het interne en externe kwaliteitszorgbeleid. Je hebt affiniteit met de studiegebieden van het departement Management, Media & Maatschappij.
 •  Integriteit - Je toont betrouwbaarheid en integriteit en staat borg voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie.
 •  Leergierig - Je bent bereid om je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken in functie van de professionele noden. Je bent bereid je bij te scholen in materies die verband houden met het kwaliteitszorgbeleid.
 •  Klantvriendelijk - Je handelt servicegericht en ondersteunend naar interne en externe stakeholders.  Je werkt beleidsondersteunend en –adviserend. Je hebt een klankbordfunctie t.o.v. leidinggevenden.

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een Master.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving.

Salarisschaal

 • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 502, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
 • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
 • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen.
 • Lunchpauze – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad.
 • Brussel – een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt

Opmerkingen

Concreet
Functie: Statutair tijdelijk vacant (55%) en contractueel bediende (45%)
Departement: Management, Media & Maatschappij
Aard tewerkstelling: Lector
Vereist niveau: Master
Volume: 100% - deze vacature kan opsplitsbaar toegekend worden
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: 16-09-2019 tot 30-09-2020
Afsluitdatum: 19/08/2019

Overtuigd?
Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 19/08/2019 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor deze vacature staat dit gepland tussen 22/08/2019 en 03/09/2019.
Houd hier alvast rekening mee in je agenda. U krijgt een uitnodiging via mail.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Dhr. Luc De Boever, directeur, luc.de.boever@ehb.be (02/213.61.10)
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Jurgen Stesmans
E-mail: Jurgen.Stesmans@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/08/2019

Datum interview: 22/08/2019 (tss. 22/08/2019 en 03/09/2019)

Indiensttreding: 16/09/2019