RITCS/2020/OP/25 - extern - Lector (75%) (50% Opleidingshoofd Academische Bachelor en Master Audiovisuele Kunsten en 25% Lector met onderwijsopdracht)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
RITCS | Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound
Aanstelling:
Statutair
Volume:
75% - Opsplitsbaar
Duur:
Vanaf 16/09/2019 tot en met 30/09/2020
Details

Taakomschrijving

Het RITCS -Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound biedt als Brusselse School of Arts professionele en academische opleidingen aan in podium- en audiovisuele kunsten. We begeleiden toekomstige makers binnen de richtingen Radio, Regie, Cinematografie, Schrijven, Sound Design, Montage, Animatiefilm, Drama (Regie en Spel) en Podiumtechnieken bij het vinden van een eigen artistieke taal en universum. Dit gaat gepaard met het aanscherpen van de eigen techniciteit en ambachtelijkheid, het aanwakkeren van een onderzoekende en kritische houding, en het vermogen zich te verbinden met de Brusselse én internationale context.

Voor de  Academische Bachelor- en Masteropleiding  Audiovisuele Kunsten is het RITCS op zoek naar een Opleidingshoofd.

Als Opleidingshoofd draag je de pedagogische, artistieke en organisatorische verantwoordelijkheid voor de academisch gerichte bachelor- en masteropleiding. Samen met de opleidingscommissie en in samenspraak met de directeur zorg je –binnen de krijtlijnen van de geplande hervorming- voor de verdere ontwikkeling, implementatie en organisatie van het vernieuwde opleidingsprogramma, dat volgens de zogenaamde en internationaal erkende ‘sixpack’ (regie, schrijven, productie, cinematografie, sounddesign, montage) is opgebouwd.

Je organiseert de werving en artistieke toelatingsproeven van nieuwe studenten. Je bereidt opleidingsprogramma’s en personeelsformaties voor, bewaakt de kwaliteit van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van elk opleidingsonderdeel. Je organiseert en faciliteert overleg en stimuleert de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek. Je bewaakt met jouw ploeg de kwaliteit en het niveau van de afstudeerders en je werkt daarvoor interessante samenwerkingsverbanden uit met het werkveld in de breedste zin van het woord en met andere maatschappelijke actoren. Je bouwt verder aan de internationalisering en interculturalisering van de opleiding en aan de verankering van de opleiding in de Brusselse realiteit.

Je werkt daarvoor nauw samen met je collega assistent-opleidingshoofd, de kerndocenten, docenten, ondersteunende medewerkers en dat steeds vanuit een collegiale bottom-up aanpak. Je bent voorzitter van de opleidingscommissie en implementeert de beleidskeuzes van die commissie. Je betrekt consequent studenten bij de vormgeving en uitvoering van beleid. Je neemt deel aan het beleid op directieniveau, zowel binnen de School of Arts als binnen de Erasmushogeschool. Je bent een aanspreekpunt voor alle docenten, studenten en ondersteunende medewerkers van jouw opleiding. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur die de eindverantwoordelijkheid draagt.

Naast je coördinerende taken ben je ook  bereid om als 25% Lector volgende opleidings-onderdelen te doceren en te begeleiden:
-  Regie/Productie 1  (a)  16u/j HC + 48u/j begeleiding  1 Ba AK
-  Atelier Fictie 2  (a) 60u/j  begeleiding 2 Ba AK
-  Persoonlijk Parcours Productie (a) 8u/j WC + 16u/j begeleiding 2 Ba AK

Binnen onze organisatie bieden we je graag een boeiende en afwisselende functie waarin je vertrouwen, autonomie en flexibiliteit krijgt om je job zinvol uit te bouwen en jezelf persoonlijk te ontwikkelen. We geloven sterk in vrijheid en openheid en zetten in op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden zijn verankerd in onze missie en visie en worden weerspiegeld binnen de hele hogeschool. We verwachten van toekomstige collega’s dat ze onze missie, visie en waarden onderschrijven.

De humanistische Erasmushogeschool Brussel (EhB) is met haar 26 bachelor- en masteropleidingen en met haar 5.500 studenten niet de grootste instelling van Vlaanderen, maar wel een van de kwalitatief beste hogescholen. Waarom? Omdat we van kwaliteit een punt maken: met goed en aantrekkelijk onderwijs, een intensieve studie- en studentenbegeleiding en een correcte en aangepaste onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur. Voeg daar alle troeven van Brussel bij en je krijgt een ongelooflijk aantrekkelijke en zelfs uitdagende mix van mogelijkheden.

Profiel

 • Ervaring je hebt minimaal 7 jaar ervaring binnen de bredere sector van de audiovisuele kunsten en/of binnen het hoger kunstonderwijs, je hebt ervaring in leidinggevende en/of coördinerende functies. Je beschikt over een uitgebreid net-werk binnen het brede audiovisuele werkveld. Je bent vertrouwd met de Brusselse context.
 •  ICT  - kennis van informatica en de gangbare software die in de betrokken opleidingen worden gebruikt.
 •  Talenkennis  - je nederlands is uitstekend en je spreekt goed Frans en Engels
 •  Inzichtje hebt inzicht in de maatschappelijke en artistieke evoluties mbt de opleiding, bent vertrouwd met de hedendaagse audiovisuele praktijk. Je beschikt over het menselijke en artistieke inzicht om de artistieke kwaliteiten van de opleiding te bewaken.
 •  Teamplayerje bent een flexibele teamplayer en een empatische communicator, een goede en punctuele organisator. Je bent in staat om jouw beleid in samen-werking met alle betrokken partijen vorm te geven.
 • StressbestendigJe bent stressbestendig, jij houdt ervan om alles in goede banen te leiden en zelf een tandje bij te steken indien nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een Masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld) of minimum 15 jaar bewezen nuttige beroepservaring buiten het onderwijs. Op het ogenblik van de indiensttreding moet de kandidaat voldoen aan de bepaling van Artikel V. 148 of artikel V.149 $2 van de Codex Hoger Ondewijs.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving

Salarisschaal

 • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 502, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
 • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
 • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen.
 • Lunchpauze – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad
 • Brussel een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt

Opmerkingen

Concreet
Functie: Statutair tijdelijk vacant
Departement: RITCS
Aard tewerkstelling: Lector
Vereist niveau: Diploma van Master (of hiermee gelijkgesteld) of minimum 15 jaar bewezen nuttige beroepservaring buiten het onderwijs
Volume: 75% - Opsplitsbaar
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: vanaf 16/09/2019 tot en met 30/09/2020
 
Afsluitdatum: 24/08/2019

Overtuigd?
Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 24/08/2019 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor deze vacature staat dit gepland op 28/08/2019. Houd hier alvast rekening mee in je agenda.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Ann Olaerts, Directeur RITCS, te bereiken via email ann.olaerts@ehb.be.
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Jurgen Stesmans
E-mail: Jurgen.Stesmans@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 24/08/2019

Datum interview: 28/08/2019

Indiensttreding: 16/09/2019