HOB/OP/2020/19 - extern - (Praktijk)Lector project ‘Participatie’ en project ‘Event’ voor het graduaat in het Informatiebeheer: bibliotheek en archief, Leuven (20%)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
Eenheid Oost-Brabant
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
20%
Duur:
01/09/2019 tot 30/09/2020
Details

Taakomschrijving

Als (praktijk)lector in de graduaatsopleiding Informatiebeheer in Leuven zal je in het avondtraject instaan voor de vakken (één in elk semester):
-      project Event
-      project Participatie
B
eide projecten maken een belangrijk deel uit van het curriculum, waarbij studenten in kleine groepen op basis van de projectopdracht tot een implementeerbaar resultaat voor/in het werkveld moeten komen.

In het project ‘Event’  zetten studenten in groep een kleine (publieks)activiteit of evenement op in een bibliotheek of archiefinstelling. Hierbij gaan ze planmatig te werk en doorlopen ze alle stadia van het project inclusief de uitvoering op de werkplek.

Tijdens het project ‘Participatie’ ontwikkelen de studenten in groep voor een bibliotheek, informatiebeheer- of archiefinstelling initiatieven om de participatie van gebruikers te bevorderen en implementeren hun oplossing op de werkplek.

Je zet je domeinspecifieke vakkennis in om de diverse groep studenten hierin de nodige expertise bij te brengen. Je doet dit op een enthousiasmerende en activerende manier, en zet hiervoor de gepaste onderwijsmethodieken in. Tijdens de projecten stimuleer je de studenten met een uitdagende groepsopdracht recht vanuit het werkveld om alle geleerde kennis en vaardigheden te bundelen. Je ontwikkelt leermaterialen en onderhoudt de digitale cursus. Je werkt aan betrouwbare en valide evaluaties en neemt de bijhorende administratieve taken met de glimlach op. We verwelkomen jou in een warm en enthousiast team dat samen de uitdagingen van het graduaatsonderwijs wil aangaan.

De Erasmushogeschool Brussel is een pluralistische hogeschool met 6500 studenten in een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. We bieden je een boeiende en afwisselende job met de nodige autonomie en flexibiliteit. We streven naar een sterke individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Deze waarden zijn verankerd in onze humanistische missie en visie en worden weerspiegeld binnen de hele hogeschool. We verwachten van toekomstige collega’s dat ze onze missie, visie en waarden onderschrijven.

Profiel

  • Coachende houding – je bekijkt onze studenten als individuen, begeleidt en inspireert hen om het beste uit zichzelf te halen.
  •  Vakkennisje beschikt over de nodige vakkennis en blijft jezelf bijscholen in je vakgebied. Je hebt ruime ervaring verworven in het werkveld en/of combineert deze docentenfunctie met een praktijkopdracht in het werkveld. Door een grote betrokkenheid bij het brede werkveld blijf je van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte, via je netwerk hou je je vinger aan de pols.
  •  Didactische vaardighedenje volgt het didactisch traject, het eerste jaar krijg je hierbij de nodige ondersteuning. Je brengt de vakinhoud over, formuleert leerdoelen, bepaalt relevante leermiddelen en didactische werkvormen, je selecteert, verwerkt en integreert relevante vakinformatie in je les.
  •  Engagement – je toont een groot engagement naar de opleiding en je team. Dit betekent onder andere dat je bij drukke periodes een tandje bijsteekt, actief meedenkt en feedback geeft bij vakgroepsvergaderingen, de handen uit de mouwen steekt om te zorgen voor een goede visitatie, ... Je respecteert afgesproken deadlines en neemt de bijkomende taken op zoals overeengekomen in de functiebeschrijving.
  •  Teamplayer – je stelt je flexibel op en werkt goed samen met je team. Je vindt het geen probleem om in noodgevallen en binnen je mogelijkheden, lessen van collega’s over te nemen.

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde minimaal een bachelordiploma.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving

Salarisschaal

  • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 316 (praktijklector, bachelor) of barema 502 (lector, master), volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
  • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
  • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
  • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en een fietsvergoeding
  • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen

Opmerkingen

Concreet
Functie: Statutair tijdelijk vacant
Departement: Eenheid Oost-Brabant
Aard tewerkstelling: Praktijklector (bachelor) of lector (master)
Vereist niveau: minimaal bachelordiploma
Volume: 20%
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: 01/09/2019 tot 30/09/2020
Afsluitdatum: 15/08/2019

Overtuigd?
Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 15/08/2019 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor deze vacature staat dit gepland op dinsdag 20 augustus 2019. Hou hier alvast rekening mee in je agenda

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Kevin Linsingh, opleidingshoofd – kevin.linsingh@ehb.be.
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Jurgen Stesmans
E-mail: Jurgen.Stesmans@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2019

Datum interview: 20/08/2019

Indiensttreding: 01/09/2019