RITCS/2020/OP/11 - extern - Lector (80%)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
RITCS | Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
80% - niet opsplitsbaar
Duur:
Vanaf 01/10/2019 tot en met 30/09/2020
Details

Taakomschrijving

Het RITCS -Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound biedt als Brusselse School of Arts professionele en academische opleidingen aan in podium- en audiovisuele kunsten. We begeleiden toekomstige makers binnen de richtingen Radio, Regie, Cinematografie, Schrijven, Sound Design, Montage, Animatiefilm, Drama (Regie en Spel) en Podiumtechnieken bij het vinden van een eigen artistieke taal en universum. Dit gaat gepaard met het aanscherpen van de eigen techniciteit en ambachtelijkheid, het aanwakkeren van een onderzoekende en kritische houding, en het vermogen zich te verbinden met de Brusselse én internationale context.
Het RITCS is op zoek naar een 50% Lector met als functie Adjunct-Opleidingshoofd voor haar professionele bachelor opleiding Audiovisuele Media.

Als Adjunct-Opleidingshoofd werk je nauw samen met het Opleidingshoofd,  op inhoudelijk vlak maar ook op vlak van planning en organisatie. Samen vormen jullie een team dat de leiding van de opleiding voor zijn rekening neemt. Je werkt constructief mee aan de verdere uitrol van het geheel vernieuwde opleidingsprogramma.  Dit doe je in samenspraak met het opleidingshoofd en met de betrokken docenten.
Complementair aan het opleidingshoofd draag je ook mee verantwoordelijkheid voor de onderwijsondersteuning, maar je wordt hier vakkundig bijgestaan door de kwaliteitszorgcoordinator.
Je werkt concrete samenwerkingsinitiatieven en -events uit (met andere RITCS-opleidingen) en je bouwt een netwerk uit van externe structurele partnerships en eventuele stageplaatsen.
Je staat het opleidingshoofd bij in de organisatie en verslaggeving van de ‘opleidingscommissie’ en stuurgroep. Je staat mee in voor de (interne en externe) communicatie over de concrete informatie over het opleidingsprogramma.

Naast je coördinerende taken ben je bereid om als 30% lector in de functie onderzoeker werk te maken van de uitbouw van een onderzoekslaboratorium met de werktitel ‘xR.Lab’, dat zich zal toespitsen op de technologie én de artistieke mogelijkheden van ‘extended reality’. Dit labo wordt een experimentele en hybride onderzoeksomgeving, waarin de nieuwste technologie op dit terrein geëxploreerd zal worden, met het oog op het creëren van artistieke ervaringen. Deze onderzoeker zal, in samenspraak met de RITCS-opleidingen die van deze technologie gebruik zullen maken én met het werkveld dat op dit terrein actief is, een onderzoeksprogramma uitwerken en daarbinnen relevante onderzoeksvragen formuleren. Op basis daarvan kan het onderzoek opgestart worden, in samenwerking met onderzoekers die met vergelijkbare vragen bezig zijn, in academische context (o.a. VUB) en in het artistieke werkveld, op audiovisueel gebied en op het gebied van de podiumkunsten. Ook fondsenwerving ten bate van dit onderzoek (infrastructuur, werking, bijkomende onderzoekers) behoort tot het takenpakket.
De kandidaat-onderzoeker heeft ervaring als onderzoeker op het terrein waar vernieuwende technologie en artistiek onderzoek elkaar raken. Zij/hij is bij voorkeur ook vertrouwd met de specifieke context van een kunstopleiding, met name in een School of Arts.

Binnen onze organisatie bieden we je graag een boeiende en afwisselende functie waarin je vertrouwen, autonomie en flexibiliteit krijgt om je job zinvol uit te bouwen en jezelf persoonlijk te ontwikkelen. We geloven sterk in vrijheid en openheid en zetten in op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden zijn verankerd in onze missie en 
visie en worden weerspiegeld binnen de hele hogeschool. We verwachten van toekomstige collega’s dat ze onze missie, visie en waarden onderschrijven.

De humanistische Erasmushogeschool Brussel (EhB) is met haar 26 bachelor- en masteropleidingen en met haar 5.500 studenten niet de grootste instelling van Vlaanderen, maar wel een van de kwalitatief beste hogescholen. Waarom? Omdat we van kwaliteit een punt maken: met goed en aantrekkelijk onderwijs, een intensieve studie- en studentenbegeleiding en een correcte en aangepaste onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur. Voeg daar alle troeven van Brussel bij en je krijgt een ongelooflijk aantrekkelijke en zelfs uitdagende mix van mogelijkheden


Profiel

 • Zelfstandig - je bepaalt zelf je onderzoeksplanning, in overleg met de betrokken opleidingen en relevante belanghebbenden, en je bent verantwoordelijk voor de uitvoering ervan
 •  Resultaatsgericht - je onderzoek heeft als einddoel de publicatie – in welke nuttige vorm dan ook – van onderzoeksresultaten, die relevant zijn voor de opleidingen aan het RITCS en voor het betrokken werkveld
 •  Inzicht - je hebt inzicht in de maatschappelijke en artistieke evoluties mbt de opleiding, bent vertrouwd met de hedendaagse audiovisuele praktijk. Je beschikt over het menselijke en artistieke inzicht om de artistieke kwaliteiten van de opleiding te bewaken.
 •  Ervaringje hebt minimaal 7 jaar ervaring binnen de bredere sector van de audiovisuele kunsten en/of binnen het hoger kunstonderwijs en onderzoek, en meer specifiek in de digitale technologie . Je hebt ervaring in leidinggevende en/of coördinerende functies. Je beschikt over een uitgebreid net-werk binnen het brede audiovisuele werkveld. Ervaring in het opzetten en inrichten van labo- en onder-zoeksinfrastructuur binnen een onderwijscontext. Ervaring in het ontwerpen, organiseren en coördineren van hogere onderwijsprogramma’s.
 •  Initiatief nemen - je neemt initiatief om je (tussentijdse) onderzoeksresultaten én de mogelijke twijfels hieromtrent te delen met collega’s, studenten en andere geïnteresseerden binnen of buiten het RITCS
 •  Teamplayer - je bent een flexibele teamplayer en een empatische communicator, een goede en punctuele organisator. Je bent in staat om jouw beleid in samen-werking met alle betrokken partijen vorm te geven.
 •  Grondige kennis van de Nederlandse taal

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een diploma van Master (of hiermee gelijkgesteld) bij voorkeur een Diploma van Master in de Beeldende of Audiovisuele Kunsten. Op het ogenblik van de indiensttreding moet de kandidaat voldoen aan de bepaling van Artikel V. 148 van de Codex Hoger Onderwijs.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving

Salarisschaal

 • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 502, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
 • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
 • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen.
 • Lunchpauze – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad.
 • Brussel – een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt


Opmerkingen

Concreet
Functie: Statutair tijdelijk vacant
Departement: RITCS
Aard tewerkstelling: Lector
Vereist niveau: Diploma van Master (of hiermee gelijkgesteld)
Volume: 80% - Niet opsplitsbaar
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: vanaf 01/10/2019 tot en met 30/09/2020
Afsluitdatum: 4/09/2019

Overtuigd?
Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 4/09/2019 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor deze vacature staat dit gepland op 11/09/2019. Houd hier alvast rekening mee in je agenda

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Ann Olaerts, Directeur RITCS/School of Arts te bereiken via email ann.olaerts@ehb.be .
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Jurgen Stesmans
E-mail: Jurgen.Stesmans@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 4/09/2019

Datum interview: 11/09/2019

Indiensttreding: 01/10/2019