GL/2020/OP/32 - extern - Lector biomedische laboratoriumtechnologie (30%)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur
Aanstelling:
Ad-interim
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
30%
Duur:
Van 01/11/2019 tot en met 31/03/2020
Details

Taakomschrijving

Als lector binnen de opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie kom je terecht in een gedreven, dynamisch team. Je ontwikkelt, begeleidt en evalueert leerprocessen. Hierbij maak je gebruik van blended learning, innovatieve werkvormen en didactische technieken.

Je staat in voor het co-doceren van analytische chemie 2, klinische biologie 2 en lab chemie 1, steeds in samenwerking met een collega. Je begeleidt studenten bij POP, stage en  bachelorproeven.
Je werkt de  lessen praktisch uit, ontwikkelt, begeleidt en evalueert leerprocessen en maakt gebruik van hedendaagse en nieuwe didactische technieken. Je werkt actief aan je verdere professionalisering, zowel op inhoudelijk als op onderwijskundig vlak.
Voor wat betreft de administratieve taken, sta je tevens in voor het tijdig inleveren van de examens en de punten.

Je komt terecht in het departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur op campus Jette, vlakbij het UZ Brussel en de VUB. We voorzien coaching en ondersteuning tijdens je eerste maanden zodat je je snel thuis voelt binnen ons departement.

De Erasmushogeschool Brussel is een pluralistische hogeschool met 6500 studenten in een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. We bieden je een boeiende en afwisselende job met autonomie en verantwoordelijkheid. EhB is een pluralistische instelling met een humanistische missie: we streven naar een sterke individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Deze waarden zijn verankerd in onze missie en visie en worden weerspiegeld binnen de hele hogeschool. We verwachten van toekomstige collega’s dat ze onze missie, visie en waarden onderschrijven.

Profiel

 • Ervaring - Ervaring in lesgeven binnen het hoger onderwijs is een meerwaarde.
 •  ICT  - je kan de relevante tools binnen de opleiding gebruiken
 •  Talenkennis  - je Nederlands is uitstekend en je spreekt goed Frans en Engels
 •  Didactische vaardigheden - je brengt de vakinhoud over, formuleert leerdoelen, bepaalt relevante leermiddelen en didactische werkvormen, je selecteert, verwerkt en integreert relevante vakinformatie in je les
 •  Teamplayer - je bent collegiaal, integer en toont initiatief
 • Initiatief nemen - je stimuleert de samenwerking tussen opleiding en werkveld, je bent contactvaardig

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een masterdiploma farmacie, chemie, biomedische wetenschappen of gelijkwaardig diploma.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving

Salarisschaal

 • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 502, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
 • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
 • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen.
 • Lunchpauze – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad
 • Brusseleen inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt

Opmerkingen

Concreet 
Functie: Statutair tijdelijk niet-vacant
Departement: Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur
Aard tewerkstelling: Lector
Vereist niveau: Master
Volume: 30%
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: 01/11/2019 tem 31/03/2020
Afsluitdatum: 20/10/2019

Overtuigd?
Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 20/10/2019 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor deze vacature staat dit gepland op 25/10/2019. Houd hier alvast rekening mee in je agenda.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Els Plas, els.plas@ehb.be .
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Britt Fonderie
E-mail: britt.fonderie@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/10/2019

Datum interview: 25/10/2019

Indiensttreding: 01/11/2019