DT/2020/OP/30 - extern - (Praktijk)lector Netwerken & Systemen (100%)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
Gezondheidszorg, Design & Technologie (GDT)
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100% - opsplitsbaar
Duur:
Van 01/02/2020 tot en met 30/09/2020. De aanstelling is verlengbaar na gunstige evaluatie.
Details

Taakomschrijving

Onderwijsuitvoering
-     Je bent verantwoordelijk voor de volgende opleidingsonderdelen in de bacheloropleiding Toegepaste informatica:
      o    Werkcolleges van Network Essentials (dagonderwijs)
-     Je bent verantwoordelijk voor de volgende opleidingsonderdelen in de graduaatsopleidingen:
      o    Hoor- en werkcolleges Networks II (dagonderwijs)
      o    Hoor- en werkcolleges System Services (dag- en avondonderwijs)
      o    Hoor- en werkcolleges Datacommunicatie (avondonderwijs)
      o    Hoor- en werkcolleges Security (dagonderwijs)
-     Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken of aanpassen van de lessen, het cursusmateriaal en/of de begeleidende nota’s.
-     Je integreert de gepaste onderwijstechnieken en -middelen.
-     Je kan gaandeweg ingezet worden in andere opleidingsonderdelen of onderwijsondersteunende opdrachten.
-     Je bent flexibel en bereid avondwerk te verrichten.

Onderwijsevaluatie
-     
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van examens en opdrachten, neemt deze af en beoordeelt deze.
-     Je geeft de studenten constructieve feedback.
-     Je detecteert de leernoden en definieert leerdoelen.

Onderwijsontwikkeling
-     J
e werkt aan jouw eigen professionalisering, actualiseert jouw kennis en vaardigheden binnen het vakgebied, houdt relevante ontwikkelingen bij en vertaalt deze in het onderwijsprogramma.

Onderwijsondersteuning
-     
Je zet mee je schouders onder de verdere uitbouw van de bacheloropleiding Toegepaste informatica en de graduaatsopleidingen Informatica: Netwerkbeheer en Internet of Things.
-     Je neemt deel aan de vergaderingen en activiteiten m.b.t. de pedagogische en organisatorische aspecten van de onderwijsopdracht.
-     Je biedt ondersteuning bij de public relations van de opleiding en het departement.
-     Je verleent jouw medewerking aan de integrale kwaliteitszorg binnen de opleiding.
-     Je onderhoudt en bouwt relaties uit met het werkveld, bedrijven en vakgenoten.

Binnen onze organisatie bieden we je graag een boeiende en afwisselende functie waarin je vertrouwen, autonomie en flexibiliteit krijgt om je job zinvol uit te bouwen en jezelf persoonlijk te ontwikkelen. We geloven sterk in vrijheid en openheid en zetten in op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden zijn verankerd in onze missie en visie en worden weerspiegeld binnen de hele hogeschool. We verwachten van toekomstige collega’s dat ze onze missie, visie en waarden onderschrijven.

De humanistische Erasmushogeschool Brussel (EhB) is met haar 40 graduaat-, bachelor- en masteropleidingen en met haar 6.500 studenten niet de grootste instelling van Vlaanderen, maar wel een van de kwalitatief beste hogescholen. Waarom? Omdat we van kwaliteit een punt maken: met goed en aantrekkelijk onderwijs, een intensieve studie- en studentenbegeleiding en een correcte en aangepaste onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur. Voeg daar alle troeven van Brussel bij en je krijgt een ongelooflijk aantrekkelijke en zelfs uitdagende mix van mogelijkheden

Profiel

 • ICT Je bent vaardig in het gebruik van ICT-tools
 •  Teamplayer - Je werkt teamgericht en bent ervaren in het coachen en begeleiden van teams.
 •  ErvaringErvaring met het doceren van netwerken, systemen en infrastructuur in het hoger onderwijs is een pluspunt.
 •  IntegriteitJe toont betrouwbaarheid en integriteit en staat borg voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie.
 •  LeergierigJe bent bereid om je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken in functie van de professionele noden. Je bent bereid je bij te scholen in materies die verband houden met het kwaliteitszorgbeleid.
 •  KlantvriendelijkJe handelt servicegericht en ondersteunend naar interne en externe stakeholders.

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een bachelor of masterdiploma in een IT-gerelateerde richting.
Je kan terugblikken op minstens enkele jaren praktijkervaring en bent gemotiveerd om je kennis over te dragen naar toekomstig talent.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving

Salarisschaal

 • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 316 (praktijklector (indien bachelordiploma)) of 502 (lector (indien masterdiploma)). Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Loon naar ervaring – naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
 • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
 • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen.
 • Lunchpauze – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad
 • Brussel – een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt


Opmerkingen

Concreet
Functie: Statutair tijdelijk vacant
Departement: Gezondheidszorg, Design & Technologie
Aard tewerkstelling: Praktijklector of Lector
Vereist niveau: Bachelor of Master
Volume: 100% (Deze vacature is opsplitsbaar in deelfuncties).
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: Van 01/02/2020 tot en met 30/09/2020. De aanstelling is verlengbaar na gunstige evaluatie.
Afsluitdatum: 8/12/2019

Overtuigd
Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 8/12/2019 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie in de week van 9 of 16 december 2019. Naast het gesprek kan er nog een proefles worden gevraagd op de dag van het gesprek

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Kristien Bruylandt, opleidingshoofd Toegepaste informatica via kristien.bruylandt@ehb.be.
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Britt Fonderie
E-mail: britt.fonderie@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 8/12/2019

Datum interview: 09/12/2019 of 16/12/2019 (in de week van)

Indiensttreding: 01/02/2020