RITCS/2021/OP/20 - extern - Lector Onderwijsontwikkeling RITCS/School of ARTS (80%)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
RITCS | Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound
Aanstelling:
Ad-interim
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
80%
Duur:
vanaf 14/09/2020 tot en met 30/09/2021
Details

Taakomschrijving

Het RITCS -Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound biedt als Brusselse School of Arts professionele en academische opleidingen aan in podium- en audiovisuele kunsten. We begeleiden toekomstige professionals binnen de richtingen Radio, Regie, Cinematografie, Schrijven, Sound Design, Montage, Animatiefilm, Drama (Regie en Spel) Audiovisuele- en Podiumtechnieken bij het vinden van een eigen artistieke taal en universum. Dit gaat gepaard met het aanscherpen van de eigen techniciteit en ambachtelijkheid, het aanwakkeren van een onderzoekende en kritische houding, en het vermogen zich te verbinden met de Brusselse én internationale context.

Ter ondersteuning van haar opleidingen is het RITCS op zoek naar een stafmedewerker onderwijsontwikkeling en ondersteuning (O&O) specifiek gericht op het hoger kunstonderwijs. Met een grote gevoeligheid voor artistieke processen werkt de stafmedewerker O&O nauw samen met de opleidingshoofden aan de onderwijsvernieuwing van de professionele en academische opleidingen; Hij/zij ondersteunt de processen van onderwijsontwikkeling, doet onderzoek naar nieuwe didactische methoden en werkvormen, specifiek gericht op het artistieke onderwijs; biedt inhoudelijke en redactionele ondersteuning bij de opmaak van dossiers ifv curriculumherzieningen, nieuwe opleidingen, …(o.a. educatieve master, masteropleidingen AK en DK, profilering professionale bachelor AK); organiseert relevante studiedagen & vormingen; biedt administratieve ondersteuning met betrekking tot het opleidingsaanbod en de opleidingsprogramma’s (voorbereiding, programmawijzigingen, evaluatievormen, ECTS-fiches, etc.);  levert relevante informatie aan over de opleidingsprogramma’s, toelatingsproeven, … aan de communicatiedienst; werkt mee aan de uitwerking en redactie van een studenten- en docentenvademecum voor alle opleidingen. Je werk nauw samen met de onderwijsdeskundigen van EhB en neemt namens het RITCS actief deel aan het onderwijsforum van EhB.

Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 6500 studenten in een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. We bieden je een boeiende, afwisselende job waar integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie centraal staan. Dit zijn geen loze woorden uit onze missie en visie maar kernwaarden die onze collega’s dagelijks toepassen. Jij binnenkort ook?

Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit omarmen, jezelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. In al onze medewerkers vind je daarbij ook een flexibele, gemotiveerde instelling, een internationale mindset en de nodige IT-skills


Profiel

Meer dan ooit zijn IT-skills voor online onderwijs een must, net als een goede beheersing van het Engels. Zo zetten we samen onze internationale ambitie kracht bij. Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en de hogeschool steunt jou en je team daar ook in.

Specifiek voor deze functie vragen we daarboven het volgende:

·         Didactische vaardighedenJe hebt zowel theoretische als praktische ervaring met didactische processen. Bij voorkeur weet je dat te combineren met ervaring of een groot inlevingsvermogen in artistieke creatieprocessen

·         InnoverendJe bent ontwikkelingsgericht ingesteld en houdt van onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe leervormen. Je hebt weet van interessante onderwijsontwikkelingen in het buitenland. Je hebt ook kennis van en liefst ervaring met vormen van blended learning.

·         Teamplayerje betrekt graag andere collega’s bij processen van onderwijsvernieuwing, je weet collega’s te overtuigen om met nieuwe leervormen te experimenten

·         Resultaatsgerichtje werkt nauwgezet, je weet dossiers tegen gestelde deadlines af te werken

·         ICT  – je beheerst de gangbare software programma’s én hebt geen schrik om je complexe onderwijstechnische programma’s eigen te maken

·         Kritischje hebt een kritische geest en durft vragen te stellen die veranderingsgericht zijn


Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een Diploma van Master of hiermee gelijkgesteld.

Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving


Salarisschaal


  • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 502, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.

  •  Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

  • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling

  • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding

  • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen

  •  Resto – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad

  • Brussel – een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt


Opmerkingen

Concreet

Functie: Statutair tijdelijk vacant

Departement: RITCS

Aard tewerkstelling: Lector

Vereist niveau: Diploma van Master of hiermee gelijkgesteld

Volume: 80%

Onderwijstaal: Nederlands

Duur: vanaf 14/09/2020 tot en met 30/09/2021

Afsluitdatum: 4/09/2020Ovetuigd?

Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze functie. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 4/09/2020 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Ben jij onze match, dan nodigt de selectiecommissie je uit voor een gesprek. Voor deze functie staat dit gepland op 08 september 2020, houd hier alvast rekening mee in je agenda. Omwille van de coronacrisis kan je gesprek online doorgaan, meer informatie krijg je per mail wanneer je uitgenodigd wordt.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Ann Olaerts, Directeur RITCS/School of Arts, te bereiken via email ann.olaerts@ehb.be .
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Britt Fonderie
E-mail: britt.fonderie@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 4/09/2020

Datum interview: 08/09/2020

Indiensttreding: 14/09/2020