HOB/2021/OP/04 - extern - Praktijklector in de graduaatsopleiding Accounting Administration (Leuven/Diest) (35%)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Eenheid Oost-Brabant
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
35%
Duur:
14/09/2020 – 30/09/2021
Details

Taakomschrijving

Heb je een hart voor onderwijs en zou je je expertise graag doorgeven aan onze graduaatsstudenten?

Als praktijklector in de graduaatsopleiding Accounting Administration (campus Leuven en Diest) zul je instaan voor volgende opleidingsonderdelen:

-      ICT 1

-      ICT 2

Je zet je domeinspecifieke vakkennis in om de diverse groep studenten hierin de nodige expertise bij te brengen. Je doet dit op een enthousiasmerende en activerende manier, en zet hiervoor de gepaste onderwijsmethodieken in. Je ontwikkelt leermaterialen en onderhoudt de digitale cursus. Je werkt aan betrouwbare en valide evaluaties en neemt de bijhorende administratieve taken met de glimlach op. We verwelkomen jou in een warm en enthousiast team dat samen de uitdagingen van het graduaatsonderwijs wil aangaan. Je overlegt indien nodig met je collega’s in Leuven en Brussel.

Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 6500 studenten in een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. We bieden je een boeiende, afwisselende job waar integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie centraal staan. Dit zijn geen loze woorden uit onze missie en visie maar kernwaarden die onze collega’s dagelijks toepassen. Jij binnenkort ook?

Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit omarmen, jezelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. In al onze medewerkers vind je daarbij ook een flexibele, gemotiveerde instelling, een internationale mindset en de nodige IT-skills


Profiel

Meer dan ooit zijn IT-skills voor online onderwijs een must, net als een goede beheersing van het Engels. Zo zetten we samen onze internationale ambitie kracht bij. Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en de hogeschool steunt jou en je team daar ook in.

Specifiek voor deze functie vragen we daarboven het volgende:

·         Didactische vaardigheden -  Je volgt het didactisch traject. Je brengt de vakinhoud over, formuleert leerdoelen, bepaalt relevante leermiddelen en didactische werkvormen, je selecteert, verwerkt en integreert relevante vakinformatie in je les.

·         Teamplayer - Je stelt je flexibel op en werkt goed samen met je team. Je vindt het geen probleem om in noodgevallen en binnen je mogelijkheden, lessen van collega’s over te nemen. Je overlegt indien nodig met collega’s in Leuven, Diest en Brussel.

·         Engagement - Je toont een groot engagement naar de opleiding en je team. Dit betekent onder andere dat je in drukke periodes een tandje bijsteekt, actief meedenkt en feedback geeft tijdens vakgroepvergaderingen, de handen uit de mouwen steekt om te zorgen voor een goede visitatie, ... Je respecteert afgesproken deadlines en neemt de bijkomende taken op zoals overeen gekomen in de functiebeschrijving.

·         Vakkennis - Je beschikt over de nodige vakkennis en blijft jezelf bijscholen in je vakgebied. Door je grote betrokkenheid bij het werkveld blijf je van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte. Via je netwerk hou je je vinger aan de pols.

·         
Coachende houdingJe bekijkt onze studenten als individuen, begeleidt en inspireert hen om het beste uit zichzelf te halen. 


Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een bachelordiploma.

Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving


Salarisschaal


  • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 316, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.

  •  Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

  • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling

  • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding

  • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen


Opmerkingen

Concreet

Functie: Statutair tijdelijk vacant

Departement: HOB

Aard tewerkstelling: Praktijklector

Vereist niveau: Bachelor

Volume: 35%

Onderwijstaal: Nederlands

Duur: 14/09/2020 – 30/09/2021

Afsluitdatum: 24/08/2020Overtuigd?

Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze functie. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 24/08/2020 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Ben jij onze match, dan nodigt de selectiecommissie je uit voor een gesprek. Voor deze functie staat dit gepland op 27/08/2020, houd hier alvast rekening mee in je agenda. Omwille van de coronacrisis kan je gesprek online doorgaan, meer informatie krijg je per mail wanneer je uitgenodigd wordt.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met opleidingshoofd campus Leuven Tom Haegemans, tom.haegemans@ehb.be of opleidingshoofd campus Diest Lies Van Horenbeeck, lies.van.horenbeeck@ehb.be.
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Britt Fonderie
E-mail: britt.fonderie@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 24/08/2020

Datum interview: 27/08/2020

Indiensttreding: 14/09/2020