KCB/2021/ATP/01 - extern - Bibliotheekmedewerker (50%)
Betrekking
Functie:
Administratief personeel
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Koninklijk Conservatorium Brussel
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50% - niet opsplitsbaar
Duur:
03/11/2020 -31/12/2020 verlengbaar na gunstige evaluatie
Details

Taakomschrijving

Het Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts van de Erasmushogeschool, staat voor 180 jaar artistieke excellentie en muziekopleidingen met internationale renommee in Brussel. De artistieke en pedagogische uitstraling van het KCB reikt moeiteloos tot over de stadsgrenzen, overheen Vlaanderen, België, Europa, tot zelfs grote delen van de wereld. Op stimulerende wijze vult het KCB de traditie voortdurend aan, vernieuwt en verjongt ze. Het KCB biedt vijf verschillende opleidingen aan: Academische Bachelor, Master en Postgraduaat Muziek (Historisch, klassiek, Jazz), Professionele Bachelor Musical, Educatieve Master

Jouw taak bestaat erin om, in samenwerking met het bibliotheekteam en het voltallige conservatoriumpersoneel, de bibliotheekcollectie beter toegankelijk te maken.

Belangrijke taken hierbij zijn:

·         Catalografie, zowel het creëren van nieuwe records als kwaliteitsbewaking van oudere records.

·         Upgraden van handleidingen voor de bibliotheekgebruikers, zowel geprint als online.

·         Advies geven aan bibliotheekbezoekers, zowel in de bib als elektronisch.

·         Participatie in de algemene dienstverlening, zoals het ophalen en terugplaatsen van opgevraagde stukken, het opvolgen van de ontleenadministratie en

magazijncontrole.

·         Bijdragen aan tekst- en beeldmateriaal voor de website.

·         Meewerken aan publieksmomenten en rondleidingen.

·         Coördinatie van het huurmateriaal voor koor- en orkestproducties.

·         Opleiding van jobstudenten en vrijwilligers.

·         Indien nodig, meewerken aan digitalisering

Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 6500 studenten in een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. We bieden je een boeiende, afwisselende job waar integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie centraal staan. Dit zijn geen loze woorden uit onze missie en visie maar kernwaarden die onze collega’s dagelijks toepassen. Jij binnenkort ook?

Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit omarmen, jezelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. In al onze medewerkers vind je daarbij ook een flexibele, gemotiveerde instelling, een internationale mindset en de nodige IT-skills


Profiel

Meer dan ooit zijn IT-skills voor online onderwijs een must, net als een goede beheersing van het Engels. Zo zetten we samen onze internationale ambitie kracht bij. Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en de hogeschool steunt jou en je team daar ook in.

Specifiek voor deze functie vragen we daarboven het volgende:

·         TeamplayerJe bent in staat om zelfstandig te werken, maar je bent evenzeer een loyale teamspeler, zowel met je directe collega’s als de beleidsmedewerkers.

·         Algemene AttitudeJe werkt professioneel en nauwgezet, je bent leergierig en wil voortdurend je expertise verder uitbouwen. Je zoekt actief mee naar oplossingen. Je bent enthousiast en ook flexibel.

·         Kennis en ervaring van muziek en muziekinformatiebeheerJe kent de noden op het vlak van muziekontsluiting en je kan concreet bijdragen tot een beter niveau van muziekontsluiting, in casu catalografie. Ervaring in de sectoren muziekinformaticabeheer, bibliotheek en erfgoed strekt tot de aanbeveling.

·         KlantvriendelijkheidJe omgang met de gebruikers van de bib is correct, beleefd en vriendelijk, zoals het in een dienstverlenende sector past.

·         Aandacht voor muzikaal erfgoedJe gaat zorgzaam om met de diverse informatiedragers, zoals boeken, platen en iconografie. Indien nodig, draag je bij tot betere bewaaromstandigheden

·         Vlotte Schrijfstijl en talenJe hebt een vlotte pen en hanteert een stijl die past bij de context. Je communiceert helder en beknopt, zowel intern als extern. Nederlands is je basistaal, zowel mondeling als schriftelijk. Je Engels is vlot, zowel mondeling als schriftelijk. Je hebt een basiskennis Frans.


Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een diploma van master in de musicologie of muziek, eventueel aangevuld m et een bijkomende relevante opleiding. Een masteropleiding in de humane wetenschappen of in de kunsten komt ook in aanmerking, zolang de kandidaat voldoende kennis kan aantonen in de domeinen muziek en muziekinformatiebeheer.

Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs.


Salarisschaal


  • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 585, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.

  •  Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

  • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling; a rato van 40 dagen per jaar voor een voltijdse functie, bovendien kan je deze als administratieve kracht flexibel inplannen.

  • Flexibiliteit – glijdende werkuren en de mogelijkheid om te flexwerken.

  • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en een fietsvergoeding.

  • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen

  •  Resto – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad

  • Brussel – een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt


Opmerkingen

Concreet

Functie: Statutair tijdelijk vacant

Departement: KCB

Aard tewerkstelling: Statutair

Vereist niveau: Master

Volume: 50% - niet opsplitsbaar

Duur: 03/11/2020 -31/12/2020 verlengbaar na gunstige evaluatie

Afsluitdatum: 26/10/2020Overtuigd?

Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze functie. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 26/10/2020 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Ben jij onze match, dan nodigt de selectiecommissie je uit voor een gesprek. Voor deze functie staat dit gepland 29 oktober 2020, houd hier alvast rekening mee in je agenda. Omwille van de coronacrisis kan je gesprek online doorgaan, meer informatie krijg je per mail wanneer je uitgenodigd wordt.


 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Johan Eeckeloo johan.eeckeloo@ehb.be .
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Katrien Van Hoecke
E-mail: katrien.van.hoecke@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 26/10/2020

Datum interview: 29/10/2020

Indiensttreding: 03/11/2020