HOB/2022/OP/06 - extern - Lector in de graduaatsopleiding Juridisch-administratieve ondersteuning (30%)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
HOB Eenheid Oost-Brabant
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
30%
Duur:
13/09/2021 – 30/09/2022
Details

Taakomschrijving

Als lector in de graduaatsopleiding Juridisch-administratieve ondersteuning zal je instaan voor de vakken Gerechtelijk recht, Publiek recht en Project I Juridische actualiteit (onderdeel Publiek recht), Toegepast juridisch schrijven.

·         Je komt terecht in een gedreven en warm team.

·         Je beschikt over specifieke vakkennis en je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen.

·         Je brengt de diverse groepen studenten de nodige expertise bij op een activerende en coachende manier.  Je hebt hierbij aandacht voor de link met de praktijk.

·         Je ontwikkelt leermaterialen en werkt de digitale cursus uit.  Je zet de gepaste onderwijsmethodieken in en werkt aan valide evaluaties.

·         Je toont een groot engagement naar je opleiding en je vak(ken).

·         Je neemt deel aan teamvergaderingen en werkt actief mee aan de verdere uitbouw van de opleiding.

·         Je neemt deel aan rekruteringsevents en onderhoudt een netwerk met het werkveld.

Je kan deze vacature combineren met de vacature HOB/2021/OP/04.

Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 6500 studenten in een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. We bieden je een boeiende, afwisselende job waar integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie centraal staan. Dit zijn geen loze woorden uit onze missie en visie maar kernwaarden die onze collega’s dagelijks toepassen. Jij binnenkort ook?

Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit omarmen, jezelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. In al onze medewerkers vind je daarbij ook een flexibele, gemotiveerde instelling, een internationale mindset en de nodige IT-skills


Profiel

Meer dan ooit zijn IT-skills voor online onderwijs een must, net als een goede beheersing van het Engels. Zo zetten we samen onze internationale ambitie kracht bij. Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en de hogeschool steunt jou en je team daar ook in.

Specifiek voor deze functie vragen we daarboven het volgende:

·         TeamplayerJe werkt goed samen met je team.  In noodgevallen en binnen je mogelijkheden neem je lessen van een collega over.

·         Didactische vaardighedenJe volgt het didactisch traject.  Je selecteert, verwerkt en integreert relevante vakinformatie in de les. Je formuleert leerdoelen, bepaalt relevante leermiddelen en didactische werkvormen.  Een pedagogisch bekwaamheidsbewijs is een pluspunt.

·         AanpassingsvermogenIn een drukke periode steek je een tandje bij.  Het behalen van deadlines is voor jou geen probleem.

·         InlevingsvermogenJe kan je inleven in de wereld van de graduaatsstudent.


Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een Masterdiploma in de rechten.

Heb je een buitenlands diploma, met uitzondering van Nederland, Luxemburg of de Baltische staten, voeg dan ook een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toe.

Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving.


Aanbod

·         Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 502, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.

·         Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

·         Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling

·         Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding

·         Lerarenkaart – met een heleboel voordelen


Opmerkingen

Concreet

Functie: Statutair tijdelijk vacant

Departement: HOB

Aard tewerkstelling: Lector

Vereist niveau: Master

Volume: 30%

Onderwijstaal: Nederlands

Duur: 13/09/2021 – 30/09/2022

Afsluitdatum: 16/08/2021

Je kan deze vacature combineren met de vacature HOB/2021/OP/04.

Overtuigd?

Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze functie. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 16/08/2021 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Ben jij onze match, dan nodigt de selectiecommissie je uit voor een gesprek. Voor deze functie staat dit gepland op 20/08/2021, houd hier alvast rekening mee in je agenda. Omwille van de coronacrisis kan je gesprek online doorgaan, meer informatie krijg je per mail wanneer je uitgenodigd wordt.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Kristel Spelmans (opleidingshoofd)– kristel.spelmans@ehb.be of Cynthia De Bruycker (diensthoofd)– cynthia.de.bruycker@ehb.be.
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Valérie Gierts
E-mail: valerie.gierts@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2021

Datum interview: 20/08/2021

Indiensttreding: 13/09/2021