MM/2022/OP/25 - extern - Lector Systeemtheorie en Gezinsondersteuning (60%)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
Mens & Maatschappij (M&M)
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
60%
Duur:
van 01.10.2021 t.e.m. 30.09.2022
Details

Taakomschrijving

Wat verwachten we van jou als LECTOR (60%)

Als lector bij ons vorm je pedagogisch coaches met een hart voor kinderen en jongeren en hun uitdagingen in de grootstad. Je creëert voor iedere student maximale groeikansen en ondersteunt hen in het ontwikkelen van hun mondelinge en schriftelijke academische vaardigheden. Je levert een bijdrage in de verdere evolutie van de opleiding en meer specifiek in volgende opleidingsonderdelen:

Opleidingsonderdeel “Onderzoekscyclus” en “Onderzoeksmethoden”

Je maakt de student vertrouwd met de basisbegrippen van wetenschappelijk onderzoek. Het lezen en begrijpen van wetenschappelijke literatuur staat centraal.

·         Inleiding wetenschappelijk onderzoek

·         Onderzoekscyclus

·         Onderzoeksmethoden (inleiding)

·         Zoekstrategieën

·         Lezen van wetenschappelijke literatuur

Opleidingsonderdeel “Systeem in crisis”

In dit vak leert de student het verschil onderkennen tussen kwetsbaarheden, crisis, en pathologie binnen een zorgsysteem. Er komen verschillende psychopathologische aandoeningen bij zowel ouder als kind aan bod. De student kan zo de complexiteit van verschillende contexten waarin een kind opgroeit, leren inschatten. Je leert de student ook het gebruik van ‘labels’ in de psychologie kritisch te bekijken.

·         Miskraam

·         Vroeggeboorte

·         Leer- en ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D; autisme..)

·         KOPP-kinderen

·         Pesten

·         Depressie

·         Adoptie

Opleidingsonderdeel “Gezinsondersteuning” (24 contacturen)

In dit vak verwerft de student inzicht in de psychologie van kwetsbare gezinnen en hoe deze kunnen ondersteund worden. Daarbij wordt geleerd hoe in het belang van het kind aan een vertrouwensrelatie met de ouder kan worden gebouwd en hoe de eigen professionaliteit kan verbonden worden aan de deskundigheid van de ouder. De student zal aan de hand van concrete tips gezinsondersteuning in de praktijk kunnen toepassen.

Stagebegeleiding, begeleiding bachelorproef, POP coach, ondersteuning project kinderparticipatie, ondersteuning onderwijsontwikkeling.

Het departement Mens & Maatschappij leidt jonge mensen op die als autonome professionals hun talenten kunnen ontplooien en hun weg zoeken in het werkveld.

Maak je graag deel uit van een dynamisch team en wil je je talenten maximaal inzetten en verder ontwikkelen voor de uitbouw van ons departement? Dan maken wij graag met jou kennis!

Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 6500 studenten in een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. We bieden je een boeiende, afwisselende job waar integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie centraal staan. Dit zijn geen loze woorden uit onze missie en visie maar kernwaarden die onze collega’s dagelijks toepassen. Jij binnenkort ook?

Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit omarmen, jezelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. In al onze medewerkers vind je daarbij ook een flexibele, gemotiveerde instelling, een internationale mindset en de nodige IT-skills. 


Profiel

Meer dan ooit zijn IT-skills voor online onderwijs een must, net als een goede beheersing van het Engels. Zo zetten we samen onze internationale ambitie kracht bij. Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en de hogeschool steunt jou en je team daar ook in.

Specifiek voor deze functie vragen we daarboven het volgende:

·         ErvaringRelevante ervaring in de sector van het jonge kind, een bijkomend diploma bachelor Pedagogie van het Jonge Kind en beroepservaring in het Hoger Onderwijs zijn een voordeel

·         ICT  - Kennis van afstandsonderwijs

·         FlexibelBereid tot avond- en weekendwerk

·         Teamplayer

·         Leergierig

·         Creatief


Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een Master of Science in de psychologie.

Heb je een buitenlands diploma, met uitzondering van Nederland, Luxemburg of de Baltische staten, voeg dan ook een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toe.

Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving


Aanbod

·         Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 502, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.

·         Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

·         Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling

·         Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding

·         Lerarenkaart – met een heleboel voordelen

·         Resto – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad

·         Brussel –een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt. Het departement Mens & Maatschappij heeft verschillende campussen waar we opleidingen aanbieden: Campus Bloemenhof (Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel), campus Kanal (Slotstraat 28, 1000 Brussel), campus de Oranjerie (Boudewijnvest 3, 3290 Diest) en campus CVO COOVI (Emile Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht)


Opmerkingen

Concreet

Functie: Statutair tijdelijk vacant

Departement: Mens & Maatschappij

Aard tewerkstelling: Lector

Vereist niveau: Master

Volume: 60%

Onderwijstaal: Nederlands

Duur: van 01.10.2021 t.e.m. 30.09.2022

Afsluitdatum: 16/08/2021

Overuigd?

Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze functie. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 16/08/2021 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Ben jij onze match, dan nodigt de selectiecommissie je uit voor een gesprek. Voor deze functie staat dit gepland op 26.08.2021, houd hier alvast rekening mee in je agenda. Omwille van de coronacrisis kan je gesprek online doorgaan, meer informatie krijg je per mail wanneer je uitgenodigd wordt.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met het opleidingshoofd, Geert De Raedemaeker (geert.de.raedemaeker@ehb.be).
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Chantal Laffut
E-mail: chantal.laffut@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2021

Datum interview: 26/08/2021

Indiensttreding: 01/10/2021