RITCS/2022/OP/13 - extern - Assistent AOA met project voor doctoraat in de kunsten (50%)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
RITCS | Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50%
Duur:
vanaf 01/10/2021 tot en met 30/09/2023
Details

Taakomschrijving

Het RITCS - Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound biedt als Brusselse School of Arts professionele en academische opleidingen aan in podium- en audiovisuele kunsten. We begeleiden toekomstige professionals binnen de richtingen Radio, Regie, Cinematografie, Schrijven, Sound Design, Montage, Animatiefilm, Drama (Regie en Spel) en Podiumtechnieken bij het vinden van een eigen artistieke taal en universum. Dit gaat gepaard met het aanscherpen van de eigen techniciteit en ambachtelijkheid, het aanwakkeren van een onderzoekende en kritische houding, en het vermogen zich te verbinden met de Brusselse én internationale context.

RITCS/ School of Arts creëert de mogelijkheid om een onderzoek te verrichten met het oog op het behalen van een Doctoraat in de Kunsten. Het onderwerp daarvan is niet specifiek, maar wel bepaald door de eigenheid van het RITCS als onderzoeksomgeving, d.w.z. de domeinen Audiovisuele Kunsten en Dramatische Kunsten.

De selectie gebeurt aan de hand van een dossier dat volgende elementen bevat:

1.   een samenvatting van het geplande onderzoek (‘abstract’)

2.   de onderzoeksvragen

3.   de onderzoeksmethodiek

4.   de ‘state of the art’ van het onderzoeksterrein (welk onderzoek vond of vindt er nog plaats op jouw terrein en rond jouw onderwerp?)

Deze aspecten dienen elementair uitgewerkt te zijn.

5.    een motivering van de keuze voor het RITCS als onderzoeksomgeving

6.    een voorlopige toezegging van een promotor die beschikt over een ZAP-mandaat aan de VUB.

De kandidaat is bereid om zich, in het kader van haar/zijn onderzoek, waar mogelijk in te schakelen in de opleidingen van het RITCS, en over haar/zijn onderzoek en de evoluties daarvan uitgebreid met collega’s en studenten te communiceren.


 


Profiel

Meer dan ooit zijn IT-skills voor online onderwijs een must, net als een goede beheersing van het Engels. Zo zetten we samen onze internationale ambitie kracht bij. Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en de hogeschool steunt jou en je team daar ook in.

Specifiek voor deze functie vragen we daarboven het volgende:

·         Zelfstandig - je bepaalt zelf je onderzoeksplanning en de uitvoering daarvan, in overleg met je promotoren en je begeleidingscommissie

·         Resultaatsgericht - het onderzoek heeft een artistiek resultaat als einddoel, een kunstwerk dat gepaard gaat met een discursief luik waarvan je de vorm zelf bepaalt

·         Leergierig - je bent nieuwsgierig naar alle denkbare ontwikkelingen op je onderzoeksterrein en in de aangrenzende gebieden

·         Ervaring - bij voorkeur ruime professionele artistieke ervaring in de audiovisuele of de dramatische kunsten

·     Initiatief nemen - je neemt initiatief om je (tussentijdse) onderzoeksresultaten én de mogelijke twijfels hieromtrent te delen met collega’s, studenten en andere geïnteresseerden binnen of buiten het RITCS

·         Kritisch - je staat kritisch tegenover de vanzelfsprekendheden die, als traditie én als actuele consensus, heersen op je artistiek onderzoeksterrein


Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een diploma van Master (of hiermee gelijkgesteld), bij voorkeur een diploma van Master in de Audiovisuele of Dramatische Kunsten of minimum 15 jaar bewezen nuttige beroepservaring buiten het onderwijs.

Heb je een buitenlands diploma, met uitzondering van de Benelux of de Baltische Staten, voeg dan ook een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toe.

Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving.


Aanbod

·         Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 508, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.

·         Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

·         Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling

·         Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding

·         Lerarenkaart – met een heleboel voordelen

·         Resto – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad

·         Brussel – een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt


Opmerkingen

Concreet

Functie: Statutair tijdelijk vacant

Departement: RITCS

Aard tewerkstelling: Assistent AOA

Vereist niveau: Diploma van Master of hiermee gelijkgesteld

Volume: 50%

Onderwijstaal: Nederlands

Duur: vanaf 01/10/2021 tot en met 30/09/2023

Afsluitdatum: 17/09/2021

Overtuigd?

Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze functie. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 17/09/2021 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Ben jij onze match, dan nodigt de selectiecommissie je uit voor een gesprek. Voor deze functie staat dit gepland in de tweede helft van september 2021, houd hier alvast rekening mee in je agenda. Omwille van de coronacrisis kan je gesprek online doorgaan, meer informatie krijg je per mail wanneer je uitgenodigd wordt.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Klaas Tindemans, Onderzoekscoördinator te bereiken via email klaas.tindemans@ehb.be.
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Marion Conings
E-mail: marion.conings@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/09/2021

Datum interview: 20/09/2021 (vanaf)

Indiensttreding: 01/10/2021